desember 15

Stabil andel snusbrukere i Norge


Andelen unge menn i aldersgruppen 16-24 år som bruker snus daglig har vært stabil, rundt 25 prosent, de siste 10 årene. Det viser fersk statistikk fra publikasjonen Tobakk i Norge beskriver FHI i en artikkel:


– De siste fem årene har vi sett den samme utviklingen også blant unge kvinner. Andelen har vært stabil på rundt 15 prosent, sier Tord Finne Vedøy, forsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.


Imidlertid fortsetter økningen i de eldre aldersgruppene, slik at andelen som bruker snus blant alle voksne fortsatt øker.

|

her kan du lese mer