desember 16

Avdekket ulovlig import av truede arter

Foto via Tolletaten

Ulovlig

Tolletaten stanset to ulovlige forsendelser av utrydningstruede arter i en internasjonal aksjon. Miljødirektoratet, som deltok i aksjonen, beslagla begge forsendelsene opplyser etaten i en artikkel:Krokodille

En sending med 26 belter av krokodilleskinn ble stanset på Oslo lufthavn Gardermoen på grunn av manglende innførselstillatelse. En sending av kosttilskudd med innhold av kaktus ble stanset av
Tolletaten på Postens Østlandsterminal uten utførsels- og innførselstillatelse.


Begge tilfellene var forsøk på eksport og import som er i strid med i Washingtonkonvensjonen, som beskytter arter mot å bli utryddet gjennom internasjonal handel (CITES).


De to beslagene som ble gjort under aksjonsuken var begge på liste B, en liste over arter som kan bli truet dersom handelen ikke reguleres.


Handel med truede arter øker

– Ulovlig handel med truede arter øker internasjonalt. Det er derfor viktig at vi samarbeider med Tolletaten både i Norge og internasjonalt for å bekjempe slik miljøkriminalitet, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans.


I forskriften til Washingtonkonvensjonen kreves det at importøren ved grensepasseringen legger frem både tillatelse til utførsel som er utstedt av CITES-myndigheten i eksportlandet og CITES-innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet.


Miljødirektoratet er overordnet myndighet for CITES-regelverket, mens Tolletaten er kontrollmyndighet av sendinger til og fra Norge.


Mangler kunnskap om regelverket

– Vi stanser jevnlig forsendelser til privatpersoner og firmaer, og vi ser at manglende kunnskap om regelverket ofte går igjen. Spesielt gjelder dette hvilke krav som stilles ved innførsel. Det er importøren og eksportøren sitt ansvar å kontrollere at forsendelsen er tillatt. Vi ser også at importører bevisst forsøker å innføre varer de vet de ikke har nødvendig tillatelse til å innføre, sier seniorrådgiver Britt Hilde Øiseth i Tolletaten.


De fleste overtredelser av regelverket gjelder innførsel og utførsel uten nødvendige tillatelser. Ulovlige produkter som ofte blir avdekket er slange-, alligator- og krokodilleskinn, produkter av truede treslag, elfenben, reptiler, og helsekostprodukter. Ulovlig innførsel og utførsel av arter som står på CITES liste A blir anmeldt, mens det gjøres en konkret vurdering av reaksjonsform for arter på liste B.


– Tolletaten har et veldig godt samarbeid med Miljødirektoratet, og etatene skal i fellesskap fortsette å kontrollere og avdekke internasjonal handel med truede arter, sier Britt Hilde Øiseth.


Beslagla over 2 000 forsendelser internasjonalt

Internasjonalt ble det under aksjonen beslaglagt mer enn 2 000 forsendelser med arter regulert i CITES. Eksempler på beslaglagte arter er:

1,3 tonn elfenben
56 000 kilo marineprodukter
950 tonn tømmer
Over 45 000 levende dyr og planter, herunder1 400 skilpadder og 6 000 skilpaddeegg
1 160 fugler
1 800 reptileraktuell link | Tolletaten