desember 18

Kommuner med akutt bemanningsbehov kan få hjelp til testing og smittesporingKommuner som trenger det kan nå få hjelp til testing og smittesporing fra nasjonalt innsatspersonell. Det opplyser Helsedirektoratet i en artikkel:


Helsedirektoratet har, med bistand fra Helse Vest, opprettet en ordning slik at kommuner som trenger det kan få hjelp til testing og smittesporing fra nasjonalt innsatspersonell.


Personellet har fått teoretisk opplæring i testing, smittesporing, smittesporingsverktøy og bruk av smittevernutstyr.


Innsatspersonellet er tilgjengelig for kommuner med akutt mangel på personell etter etablerte rutiner for anmodning om bistand.


Brev til kommunene

Helsedirektoratet har sendt et brev til alle landets kommuner om at ordningen er opprettet, og at personellet kan reise til kommuner som er i akutt mangel av personell til testing og smittesporing.

Brev fra Helsedirektoratet til kommunene (pdf)

Fylkesmennene kan bruke ordningen til å skaffe bistand til sine kommuner.

Bemanningsselskapet Randstad Care har intervjuet relevante kandidater som har meldt seg til tjeneste via Nasjonalthelsepersonell.no og sjekker kvalifikasjoner og gjennomført teoretisk opplæring.


Kommuner som anmoder om bistand vil være arbeidsgiver, og må bære lønns-, oppholds- og reisekostnader.

Det er nå opp mot 50 helsepersonell som skal være klare for rask mobilisering til kommuner.Aktuell link | Helsedirektoratet