desember 18

Norsk fotball flytter til TV2 fra 2023
Den historisk brede avtalen sikrer økt eksponering av norsk fotball og en kraftig verdiøkning for rettighetene beskriver Norges fotballforbund i en melding:


Fotball Media har, på vegne av norsk fotball, inngått avtale med TV 2 som sin rettighetspartner for perioden 2023-2028, for et samlet beløp på 4,5 milliarder kroner. Avtalen ivaretar fotballens viktigste formål og representerer en historisk bred satsning på både topp- og breddefotballen i Norge.

Avtalen legger opp til et bredt samarbeid om å bygge merkevarene og øke interessen rundt norsk fotball, gjennom TV 2s brede dekning og sterke posisjon på sport.


– Vi er svært godt fornøyde med det tilbudet TV 2 har levert og den kommersielle verdien som er satt på norsk fotball i denne avtalen. TV 2 har levert et meget solid og omfattende konsept for norsk fotball, som vil styrke både topp og bredde, sier president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund.


– Norsk fotball er den største kraften i norsk idrett, og samler store deler av det norske publikum i glede, drømmer og fellesskap. Vi er både glade og ydmyke for at vi sammen med fotballen og samarbeidspartnere får mulighet til å utvikle norsk fotball fra 2023, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.


Styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen, mener avtalen er et resultat av arbeidet klubbene har gjort over tid.

– Vi opplever at markedet responderer på de investeringer som er gjort i spillerutvikling, merkevarebygging og i ligaene generelt. Avtalen legger godt til rette for at norsk toppfotball skal ta nye utviklingssteg og gjøre det mulig å nærme seg et høyere europeisk nivå, og styrker rammevilkårene til hele norsk fotball betydelig, sier Haug.

Rettighetene til toppfotball kvinner har hatt størst økning og er på 210 millioner kroner i perioden. Dette er en tidobling fra dagens avtale.

– Vi ser spesielt frem til å, sammen med kvinnefotballen og vår samarbeidspartner NRK, være med å løfte kvinnefotballen som det er stadig større oppmerksomhet rundt i Norge, sier Sandnes.

TV 2 vil sikre høy oppmerksomhet og bred distribusjon av norsk fotball, både gjennom TV 2s egne kanaler og digitale tjenester, samarbeid med andre mediehus, lokalt og nasjonalt, og gjennom TV-distributørene. I tillegg ønsker TV 2 et tettere samarbeid med den enkelte klubb – alt for å styrke norsk fotball som merkevare.

– For TV 2 er det viktig å være tett på med norsk innhold som engasjerer. Ingenting når bredere ut eller engasjerer flere enn norsk fotball. TV 2 og norsk fotball har mange sammenfallende verdier og målsettinger, og vi gleder oss til å spre idrettsglede på tvers av bygd og by fra 2023, sier Olav T. Sandnes.
Også PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen (nivå 3 og 4 på herresiden) har de siste årene utviklet seg til interessante produkter for rettighetshavere.