desember 20

Glemmen videregående skole ble denne uka tildelt BenjaminprisenGlemmen videregående skole i Fredrikstad ble denne uka tildelt Benjaminprisen 2020 fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) for sitt målrettede arbeid mot rasisme og diskriminering. Rektor Pål André Ramberg er takknemlig opplyser Viken fylkeskommune i en artikkel:
– Dette er en gledens dag for Glemmen videregående skole. Benjaminprisen gir oss en helt ny tyngde i arbeidet mot rasisme og andre former for ekskludering fra fellesskapet. Prisen styrker vår tro på å jobbe målrettet med inkludering, både på skolen og i nærmiljøet, og gir oss nye muligheter i vårt arbeid, sier rektor ved Glemmen videregående skole, Pål André Ramberg.


Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel, i januar 2001. Juryen består av representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. HL-senteret er juryleder og holder sekretariatet for Benjaminprisen.


HL-senteret administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Skolen får en sum på 250 000 kroner.


Samfunnsoppdrag

Rektoren påpeker at skolen tar sitt samfunnsoppdrag på alvor ved å legge vekt på inkludering, vennskap og tilhørighet som de viktigste Glemmen videregående skole i Fredrikstad involverer sine 1250 elever i sitt systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering.—-


Foto / arkiv / tidl Østfold fylkeskommune / aktuell link | Viken