desember 20

Ny virusvariant. -Viktig at karantenereglene følges

Ny virusvariant oppdaget i Storbritannia – viktig at karantenereglene følges påpeker Helse- og Omsorgsdepartementet i en melding:


Varslet

Storbritannia har varslet WHO og EU-landene om en ny variant av SARS-CoV-2 som har spredd seg i Sørøst-England. Norske helsemyndigheter vurderer ytterligere innstramminger for å unngå at virusvarianten sprer seg i Norge og anmoder om at reisende tester seg.


Mer smittsom

Det er angitt at denne virusvarianten kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige virusvarianten. England innfører derfor ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget. Viruset ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sier Bent Høie, helse – og omsorgsminister.


– Jeg vil anmode sterkt om at alle som har vært i Storbritannia tester seg innen ett døgn fra ankomst og at alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene og som nå sitter i karantene, tester seg, sier Høie.


Påvist

Denne varianten er også påvist i prøver fra 9 personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Varianten er så langt ikke oppdaget i Norge. Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett.
Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag å styrke informasjonen om karantenereglene til de som kommer reisende fra Storbritannia, og alle som er ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene, blant annet med sms-varsling.


Helsedirektoratet skal også vurdere om personer som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene og de som ankommer fremover, skal tilbys PCR-test etter ankomst. I tillegg skal Helsedirektoratet vurdere innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.