desember 21

De eldste og syke vaksineres først


Dette framgår av Koronavaksinasjonsprogrammet – vaksinasjonsveilederen for helsepersonell som ble oppdatert 20. desember, etter anbefaling av Folkehelseinstituttet og beslutning i regjeringen.De viktigste oppdateringene

Dette er de viktigste oppdateringene:

•Det er laget en detaljert prioriteringsrekkefølge etter både alder og hvor alvorlig den underliggende sykdommen er.

•Personer under 65 år med sykdommer/tilstander som kan gi betydelig økt risiko for alvorlig forløp og død vaksineres samtidig med gruppen fra 65–74 år.


– Vi fikk innspill på at personer med alvorlig underliggende sykdom som gjør dem ekstra utsatt etter en eventuell koronasmitte, ble foreslått prioritert etter de yngste eldre. Dette har vi endret på, og nå vil personer med seks av disse sykdomsgruppene bli vaksinert samtidig med aldersgruppen mellom 65 og 74 år, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.
Han legger til at også kunnskapsgrunnlaget gir støtte for en slik prioritering.Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

Tabell 1. Prioriteringsrekkefølge mellom grupper med økt risiko for alvorlig forløp som følge av covid-19-sykdom. Antall personer i hver gruppe og totalt. I tillegg kommer enkelte personer med høy risiko i alderen 18–64 år (prioriteringsgruppe 4).
Tabell 1. Prioriteringsrekkefølge

Vaksineres samtidig med de yngste eldre

Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

•organtransplantasjon

•immunsvikt

•hematologisk kreftsykdom siste fem år

•annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

•nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

•kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Også endringer for omsorgsboliger

– Hvilke andre endringer i prioriteringsrekkefølgen er gjort?


– Personer som bor i omsorgsboliger er en sammensatt gruppe, så det er riktigere å prioritere disse i henhold til alder og eventuell underliggende tilstand. De er derfor tatt ut av den første prioriteringsgruppen, så nå er bare de som bor i sykehjem som skal prioriteres aller først, svarer overlegen.

– Hva med helsepersonell?

– For helsepersonell har vi tydeliggjort hvilke grupper som det kan være aktuelt å prioritere mellom hvis vi ser at smitten øker. Det kan dreie seg om helsepersonell som selv har økt risiko for å bli smittet, og som av kapasitetshensyn må være tilgjengelige dersom smitten øker – men dette er ennå ikke avgjort, understreker overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

—-

Aktuell link | FHI