desember 21

Sykehuset Østfold er i gang med digital hjemmeoppfølging


Foto via sykehuset Østfold / På bildet – Vivi Haaheim som leder klinisk arbeidsgruppe og innovasjonssjef Ingunn Olsen,


Utprøving

Utprøvingen som startet torsdag i uke 51, er en del av innovasjonspartnerskapet «Nyskapende pasientforløp», der Sykehuset Østfold samarbeider tett med leverandøren Diffia og Sykehuspartner om å utvikle og teste en tjeneste for digital hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet.


– Dette gjør vi for at pasientene skal få det bedre, det er til pasientens beste, sier Andreas Stensvold via sykehusets Østfolds nettsider:


Avdelingssjef for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold. Han er ikke i tvil om at det er mye å hente på å gi pasientene større mulighet til å være aktive og deltakende i behandlingen.

Tjenesten heter «Nimble Homewards», og består av en app for helsepersonell på sykehuset (Nimble Clinic) og en app for pasientene hjemme (Nimble People).Tjenesten gjør det mulig for kliniker og pasient å ha kommunikasjon når pasienten er hjemme mellom behandlingene, gjennom utveksling av digitale skjemaer for symptomkartlegging og meldinger med tekst og bilder.


Pasienten har også mulighet til å utføre målinger som blodtrykk, vekt, temperatur og oksygenmetning, og formidle resultatene gjennom appen som på sin mobiltelefon. Sykehuset kan dermed følge opp pasientens helsetilstand, få mulighet til å oppdage forverringer, og sette i gang tidlige tiltak. Tjenesten er tilgjengelig for pasient og kliniker både på PC, nettbrett og mobiltelefon.


– Den digitale tjenesten må være sømløs og trygg, sier Stensvold. En forutsetning for å lykkes er at dette er integrert med de systemene klinikerne bruker og at det oppleves trygt for både pasienter og klinikerne.


Om prosjektet


Prosjektet har hatt fokus på brukerinvolvering og –medvirkning fra starten.


– Det er viktig i slike utviklingsprosjekter som dette at sluttbruker er tett involvert hele veien. Det er de som til sist skal bruke løsningen, og det er deres behov som skal dekkes, sier Vivi Haaheim, leder av den kliniske arbeidsgruppen.Aktuell link | sykehuset Østfold