desember 22

Sarpsborg kommune: Forbud mot innendørs arrangementer


Med visse unntak forbys alle innendørs arrangementer i Sarpsborg fram til og med 7. januar. Det opplyser Sarpsborg kommune i en oppdatering:

Vedtaket ble klart etter formannskapets hastemøte.
De siste ukene har det vært mange tilfeller av koronasmitte i Sarpsborg. Med 149 smittetilfeller var forrige uke den verste siden koronautbruddet startet i mars.


Tredje forskrift

I begynnelsen av desember vedtok formannskapet en lokal forskrift for å redusere smittetrykket i Sarpsborg. Denne forskriften ble erstattet av en ny, med strengere tiltak, fredag i forrige uke. I dag har formannskapet enstemmig vedtatt en ytterligere innstramming.


– Vi følger situasjonen fra time til time. Når vi i helgen fikk påvist smitte i en ny menighet, er vi nødt til å ta affære, selv om det bare er noen dager siden den nyeste forskriften ble vedtatt. Det kan bli aktuelt med ytterligere innskjerpinger dersom man ikke ser bedring i smittesituasjonen videre i perioden, sa ordfører Sindre Martinsen-Evje da forslaget til ny forskrift ble kjent tirsdag morgen.


Det nye tillegget til forskriften tar sikte på å redusere smitten ved offentlige arrangementer. En betydelig andel av smittetilfellene de siste ukene kan spores tilbake til arrangementer i kristne menigheter og på Sarpsborg scene.


Her er det nye

Forskriften som trådte i kraft på fredag fortsetter, med disse endringene:

Offentlige arrangementer innendørs forbys

Unntak:

•Begravelser og bisettelser kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede totalt

•Vielser, dåp og lignende ritualer kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 10 personer tilstede totalt

•Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere kan avholdes uten publikum

•Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 30 deltakere tilstede

•Digitale arrangementer kan avholdes uten publikum og med maksimalt 10 personer, i tillegg til nødvendig teknisk produksjonspersonell. Arrangøren må gjennomføre en risikovurdering og arrangementet må godkjennes av kommunen


Presiseringer:

•Alle som er til stede skal holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder

•Personer som sitter i fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst én meter avstand i alle retninger til personer i annen husstand


•Ved sang og lignende skal det være to meters avstand målt fra skulder til skulder
Offentlige arrangementer utendørs kan arrangeres så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede samtidig

Fra og med onsdag

Disse endringene gjelder fra og med onsdag 23. desember 2020 til og med torsdag 7. januar 2021.

—-

Aktuell link | Sarpsborg kommune