desember 23

Tilbyr ny testmetode til barn og unge. ADHD/ADD..


F.v. Fagutviklingsrådgiver Hege Simensen, psykologkandidat Maria Danielsen og psykologspesialist PhD Geir Øgrim i nevroteamet. Foto via SØ


Ny testmetode

Måling av elektrisk hjerneaktivitet under arbeid med en oppmerksomhetstest kan både bidra til avklaring av ADHD/ADD diagnose, og hvem som sannsynligvis vil ha nytte av standard medisin.


Testen er aktuell for barn og unge fra ni år. Den er smertefri og ufarlig beskriver sykehuset Østfold i en artikkel:
– Vi er veldig fornøyde med at vi nå kan tilby en undersøkelse hvor vi måler elektrisk hjerneaktivitet (EEG) hos de unge pasientene våre. Undersøkelsen kan være et viktig tillegg til standard utredning og kan også gi oss svar på hvem som sannsynligvis egner seg godt for vanlig ADHD medisin, sier psykologspesialist Geir Øgrim.


Hvile og aktivitet

Undersøkelsene foregår ved at barnet/ungdommen får på seg en hette med 20 hull som fylles med elektrodepasta slik at man kan lese av elektrisk hjerneaktivitet mens barnet/ungdommen hviler, og mens han eller hun arbeider med en oppmerksomhetsoppgave.

Testen kan brukes som supplement til standard utredning når denne gjør det vanskelig å konkludere i forhold til diagnose. Resultatene sammenliknes med hva som er vanlig for alderen og hva som er typisk for barn/unge med ADHD/ADD.

– Standard utredning baserer seg blant annet seg på bakgrunnsopplysninger, symptombelastning i ulike situasjoner og utelukkelse av andre, alternative diagnoser. Denne testen er et supplement, sier han.


Måler effekt

EEG metoden brukes også for å måle sannsynlig effekt av standard medisiner hos barn og unge med en ADHD/ADD-diagnose. Testen gjøres da to ganger. Først uten medisin, og i løpet av et par uker gjøres testen på nytt med medisin.

– Målet er at testen skal vise hvem som sannsynligvis har god nytte av standard medisinering, og hvem man er mer usikker på og derfor bør følge opp ekstra nøye før man eventuelt bytter medisin / dose eller avslutter medisinering, sier Øgrim.

De som får tilbud om undersøkelsene, henvises fra sin lokale BUPP-behandler til nevroteamet, som holder til i Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Fredrikstad.

– I første omgang er dette organisert som et prosjekt hvor vi ønsker å finne ut om denne testen bør bli et fast tilbud, sier Øgrim.

Nevroteamet understreker at de ikke bruker EEG for å se etter sykdommer i hjernen som f.eks. epilepsi. Slike undersøkelser gjøres av nevrologer.Her kan du lese mer | sykehuset Østfold