desember 29

Ny hovedprest i sykehuset


Foto via sykehuset ØstfoldTorfinn Skarpaas som har jobbet i Sykehuset Østfold i 12 år, har i desember tatt over som hovedprest.Sigmund Nakkim som har hatt jobben som hovedprest og jobbet i SØ i 25 år, går nå av med pensjon. Fra begynnelsen av desember tok mangeårig kollega Torfinn Skarpaas over beskriver sykehuset Østfold på sine nettsider:– Vi har jobbet sammen mange år allerede, men jeg er den av oss i prestetjenesten i sykehuset som har vært her kortest tid. Men vi blir lenge i prestetjenesten, for det er en ganske meningsfylt jobb, sier han smilende.


Omsorg i praksis

Skarpaas pleier å si at han er fra Søgne like utenfor Kristiansand.

– Jeg har litt av innlandet i meg også, men vi flyttet til Søgne da jeg var var 13 år, så det er kysten som er det store, smiler han.


Den nye hovedpresten har alltid vært interessert i å hjelpe folk, og det har vært en rød tråd i alt han har gjort opp gjennom årene.


– De som kjenner meg vil nok beskrive meg som en rolig og omgjengelig fyr som er til å stole på.
Etter videregående skole sto det mellom å bli lege eller prest. Torfinn søkte på begge, og kom ikke inn på medisin på første forsøk.


– Det tror jeg nok jeg kunne ha gjort etterhvert, men den retningen ble lagt til side da jeg kom inn på teologistudier, sier han.


Yrkesvalget føltes naturlig.

– Farfaren min var prest. Det som var så fint med han, var at han var så glad og hadde god humor. Han tok seg selv så lite høytidelig. Sammen med farmor viste de omsorg i praksis, og gjorde det veldig lett å tro på det her. Det samme gjelder også foreldrene mine, og når man har vokst opp med troende rundt meg slik jeg har gjort, er det ikke så spesielt rart å velge den yrkesveien.


Før han begynte i Sykehuset Østfold, jobbet han blant annet jobbet i Lier og på Modum Bad.

Gir mye

Han har en kone som er sykepleier, og trives veldig godt som prest i sykehuset.

– Jeg synes det er et veldig spennende sted å jobbe, og det er særlig samtalene og de mange møtene med ulike mennesker. Jeg synes det er mer spennende enn å forkynne foran en forsamling.


Hovedoppgaven til prestetjenesten er å møte de åndelige og eksistensielle spørsmålene og temaene som dukker opp når folk blir syke. De er der for alle, både pasienter, pårørende og medarbeidere.


– Det er også viktig å sørge at folk får tro på det de tror på. Alle har rett til å ha en tro, og vi skal møte alle på de grunnleggende menneskerettighetsprinsippene. Vi vil at folk skal føle seg trygge i møte med oss, og alle uavhengig av tro eller ikke, møtes med kjærlighet og respekt.

—-

Her kan du lese mer | sykehuset Østfold