desember 29

Tre nye tilfeller av engelsk virusvariant oppdaget i Norge


Laboratorietester på Folkehelseinstituttet har avdekket tre nye tilfeller av den engelske virusvarianten i Norge. Personene det gjelder kom til Norge fra Storbritannia rett før jul opplyser instituttet i en artikkel:


Viken

Det er en person i Viken, en i Vestland (Ullensvang kommune) og en Agder som har fått påvist den engelske varianten av viruset. Denne varianten av viruset er kalt VOC 202012/01, og antas å ha sammenheng med en rask økning av tilfeller i Sørøst- og Øst-England samt London. Varianten ser ikke ut til å gi noen større risiko for alvorlig sykdom ut fra det vi vet per nå.

Alle tre personene kom til Norge fra Storbritannia rett før jul. Disse kommer i tillegg til de to som ble oppdaget søndag.


– Personene det gjelder skal nå sitte i isolasjon, og vil bli fulgt opp av kommunen de befinner seg i. Vi bistår og sikrer at de følges opp i henhold til gjeldende retningslinjer, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Mer smittsom

Den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsom enn det vanlige koronaviruset. Det er ikke holdepunkter for at vaksinen ikke har effekt på den nye varianten.


– Det er som forventet at flere personer får denne varianten påvist, og vi forventer også nye tilfeller fremover i Norge. Den nye varianten av viruset har stor utbredelse i deler av Storbritannia nå, og det er derfor ikke overraskende at reisende fra disse områdene er smittet av denne varianten av viruset.

Vi følger nøye med på situasjonen, og vi ønsker å forsinke spredningen så mye som mulig, sier avdelingsdirektør Line Vold.


Det er kommunelegen som, i dialog med de personene det gjelder, vurderer hva de går ut med av ytterligere informasjon.

—-

Aktuell link | FHI