desember 30

10 personer ikke gjort rede for etter dramatisk kvikkleire-skred

Foto / kart via Viken fylkeskommune


Jordskred på Gjerdrum på Romerike

Fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Tonje Brenna føler med dem som er rammet av jordskredet på Gjerdrum. Skredet gikk i morgentime på Ask i Gjerdrum kommune på Romerike tidlig onsdag. Skredet preger nyhetsbildet nasjonalt onsdag formiddag/ettermiddag.
– Dette var forferdelige nyheter å få. Mine tanker går nå til alle som er berørt, føler usikkerhet for folk de er glade i og for hjemmene sine, og til de som jobber med håndtering av katastrofen, sier Brenna via fylkeskommunens nettsider:


Dette har skjedd:

Det har gått et stort jordskred på Ask i Gjerdrum kommune på Romerike i natt. Flere boliger er tatt av raset. Nødetater har store ressurser i området, og jobber med å evakuere rasfaste beboere, evakuere personer som befinner seg i faresoner, og skaffe oversikt over eventuelle savnede. Flere personer er skadd, og kjørt/fløyet til sykehus.


10 personer

Flere personer er skadet og 10 personer er ikke gjort rede for etter at det gikk et større skred like ved sentrum av Ask i Gjerdrum beskriver NRK


——

Aktuell link | Viken