januar 06

Godkjente ny vaksineEU-kommisjonen har i dag godkjent Modernas vaksine til bruk i Europa og Norge. Det skjer etter at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) anbefalte å gi vaksinen en betinget godkjenning.


– Jeg er glad for at den andre vaksinen mot covid-19, Moderna-vaksinen, nå har blitt godkjent av Europakommisjonen etter anbefaling fra Det europeiske legemiddelkontoret. Takket være EUs innkjøpssamarbeid vil vi få også denne vaksinen til bruk i Norge. Med leveranser fra Moderna, i tillegg til vaksinene vi får fra BioNTech/Pfizer, vil vi etter hvert kunne tilby enda flere nordmenn vaksinering, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en melding:


Norge får vaksiner gjennom EUs vaksinesamarbeid.

– EU har så langt gjort avtale med syv ulike vaksineprodusenter. Om alle disse vaksinene blir godkjent vil Norge ha inntil tre ganger flere doser enn vi trenger for å vaksinere alle innbyggerne våre. Dersom det ikke blir problemer med produksjon og distribusjon, vil vi kunne tilby vaksine til alle voksne nordmenn som ønsker det før sommeren, sier Høie.


Vaksinen er godkjent for alle over 18 år. Vaksinering i Norge vil skje etter prioriteringsrekkefølgen til Folkehelseinstituttet. Beboere i sykehjem, risikogrupper over 85 år og utvalgte helsepersonellgrupper vil vaksineres først.


– For Norge og EU har det vært viktig at de europeiske legemiddelmyndighetene har gjort en grundig vurdering av effekt, sikkerhet og kvalitet før vaksineringen startet. Norge prioriterte på linje med EU å investere i en bred portefølje av ulike vaksinekandidater for å ha en rimelig sikkerhet for at minst én av vaksinekandidatene ville lykkes. Vi forventer å kunne motta et stort volum av vaksiner i tiden framover. De landene som var aller først ute med vaksinering har enten benyttet en nødprosedyre for bruk før godkjenning, eller har et annet regelverk enn Norge og EU, sier Bent Høie.


EU har inngått avtale om totalt 160 millioner doser fra Moderna i løpet av 2021. Norges andel av dette utgjør til sammen nesten 1,9 millioner doser. Vi vil motta 67 000 doser av denne vaksinen i løpet av januar og februar, og større leveranser i månedene etter.