januar 06

Smittespredningen øker i Norge


Smittespredningen øker i Norge, viser siste ukesrapport fra FHI. R-tallet er nå beregnet til å ligge på 1,4 opplyser FHI i en artikkel:Foreløpig er det meldt om 3 740 tilfeller av koronavirus for uke 53. Det er en økning på 16 prosent sammenlignet med uken før.
Se siste ukerapport og fylkesrapport på Ukerapporter om koronavirus og covid-19.

Tall fra ukerapporten som ble publisert i dag viser at det foreløpig er meldt 3 740 tilfeller i uke 53. Dette er en økning på 16 % sammenlignet med uken før (3 228).

Økt reising og sosial aktivitet

– Tallene bekrefter utviklingen vi var bekymret for før helgen, og som var bakgrunnen for at regjeringen innførte nye tiltak på søndag. Vi har vært spesielt bekymret for at økt reising og sosial aktivitet i jul og nyttår skulle føre til mer smittespredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.


R-tallet beregnet til 1,4

Også matematisk modellering viser at smittespredningen i Norge nå er økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall etter 20. desember på 1,4, med et konfidensintervall mellom 1,0 og 1,7. Rapporten som ligger til grunn for tallet blir publisert på fredag, men foreløpige resultater er beskrevet i ukerapporten.


– Modellene baserer seg på mange antagelser og har flere kilder til usikkerhet. Men dette er en indikasjon som underbygger det vi ser gjennom overvåkingen, og som til en viss grad kan brukes til fremskrivninger for hvordan epidemien vil utvikle seg, sier Line Vold.


Trøndelag på topp

Ukerapporten viser også store endringer i de fylkesvise forskjellene fra forrige rapport. Trøndelag har nå høyest forekomst i landet for de siste to ukene samlet, etterfulgt av Oslo, Viken og Rogaland. Trøndelag har 210 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 52 og 53 samlet.


– Dette viser at situasjonen kan snu seg raskt, og at områder som i utgangspunktet har lite smittespredning raskt kan komme i en vanskelig situasjon, sier Line Vold.


Viktig med beredskap i kommunene

Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt, samtidig som de starter opp vaksinasjonsprogrammet for å beskytte sykehjemsbeboere og de eldste samt utvalgte helsepersonellgrupper.Aktuell link | FHI