januar 08

Til uka kan de første av totalt 816 medarbeidere i Sykehuset Østfold få koronavaksine


Til uka kan de første av totalt 816 medarbeidere i Sykehuset Østfold få koronavaksine. – Det er en utrolig lettelse, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug via sykehusets nettsider:


Med et rekordhøyt smittetall og flere innlagte pasienter, jobbes det for fullt for å forberede koronavaksinasjon. Myndighetene har besluttet vaksinering for utvalgte helsepersonellgrupper parallelt med vaksinasjon av beboere på sykehjem og som tilhører risikogrupper over 85 år.

Det er Folkehelseinsituttet (FHI) som fordeler de tilgjengelige vaksinedosene. Alle må vaksineres to ganger, og når Sykehuset Østfold mottar 1632 doser skal de fordeles på 816 medarbeidere.


Første stikk onsdag

Vaksinene fordeles etter en fordelingsnøkkel fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, men det er ingen enkel jobb.

Det er laget en prioriteringsliste internt i forhold til hvilke medarbeidere som får tilbud om vaksine, og avdelingene må nå sikre en gjennomgang av listene før innkallingen sendes ut direkte til hver enkelt medarbeider.

– De første skal etter planen vaksineres nå onsdag førstkommende, og det er lagt opp til tre vaksineringsdager i plenumsal 1 og 2 på Kalnes både i uke 2 og 3. Deretter må de vaksinerte inn til en ny runde for påfyllingsdose i uke 5 og 6, opplyser smittevernoverlegen.

Det er svært viktig at medarbeidere møter opp når de kalles inn til vaksinering, ikke minst fordi ferdig tynnet dose kun har en holdbarhet på seks timer. For å gjøre selve vaksineringsprosessen enklest og sikrest mulig, vil medarbeiderne bli innkalt til dose nummer to etter tre uker, på samme ukedag og klokkeslett som den første dosen.


Føringer fra FHI

– Det er først og fremst medarbeidere i Sykehuset Østfold med direkte nærkontakt med covid-pasienter som får vaksinetilbud. Det vil si medarbeidere fra blant annet covid-enheten på døgn 2, intensiv, akuttmottak og ambulansetjenesten. I tillegg vil også noen medarbeidere i utvalgte kritiske støttefunksjoner for diagnostikk og behandling av covid-19 få tilbudet, sier Haug.
– Vi skulle gjerne gitt tilbud om vaksine til flere allerede nå, men samtidig er det viktig å huske at dette er første runde. Forhåpentligvis åpnes det opp for flere vaksinedoser etterhvert, sier Haug som er takknemlig for at vaksinene endelig er på vei nå som det er stor spredning og mye engstelse, ikke minst på grunn av den muterte og mer smittsomme varianten. Vaksinering er frivillig, og det er kanskje noen som av ulike årsaker vil avstå.

Sykehuset oppfordrer sterkt til at flest mulig mottar tilbudet, men en eventuell beslutning om ikke å vaksinere seg vil ikke påvirke tildeling av arbeidsoppgaver eller arbeidsforholdet for øvrig.

—-

aktuell link / les mer / SØ