januar 12

Norge mottar 4000 doser av koronavaksinen fra Moderna i ettermiddag


Norge mottar 4000 doser av koronavaksinen fra leverandøren Moderna på ettermiddagen den 12. januar. Det opplyser FHI i en artikkel:


Halvparten av dosene vil bli distribuert til Oslo, og benyttes til å vaksinere risikogrupper over 85 år. Den andre halvparten settes av til dose nummer to.


– Det er svært gledelig at vi nå får enda en koronavaksine tilgjengelig i Norge, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.


Trolig 67.000 i januar og februar

Norge vil motta totalt cirka 1.9 millioner doser av Moderne-vaksinen, og så langt Folkehelseinstituttet vet, vil vi få 67.000 av disse dosene i januar og februar. De vil bli fordelt slik:
Uke 2: 4000 doser
Uke 4: 6000 doser
Uke 5: 14.000 doser
Uke 7: 43.000 doser

Folkehelseinstituttet vil denne uken sende de første vaksinedosene fra Moderna til Oslo kommune, som vil begynne å rullere vaksinen inn i sin vanlige forsyning. Det er begrenset antall doser nå, så Folkehelseinstituttet fant det mest hensiktsmessig å sende dem til et sted som kan nyttiggjøre seg av disse dosene ganske raskt.


– Oslo vil kunne ta dem i bruk umiddelbart. En mer langsiktig fordeling av dosene på nasjonalt nivå vil bli bestemt når leverandøren kan si mer om volum og tidspunkt for fremtidige leveranser, sier Stoltenberg.


Leverandøren ber om lagring av dose nummer to

Moderna kan ikke utelukke leveringsproblemer og har derfor bedt Norge og andre land om å lagre dose to. Det innebærer at Folkehelseinstituttet vil sende ut halvparten av dosene og sørge for å oppbevare dose nummer to.