januar 13

Nye virusvarianter en alvorlig trussel


Variantene sprer seg lettere. Dersom variantene får fotfeste i Norge, vil det kreves langt mer effektive tiltak enn i dag for å holde epidemien under kontroll opplyser FHI i en artikkel: .Dette kommer fram i Folkehelseinstituttets oppdaterte risikovurdering om varianter av koronaviruset.


– Nye varianter av koronaviruset oppstår hele tiden. De variantene som har størst spredningsevne, altså høyest R-tall, vil etter hvert dominere. Siden slike varianter sprer seg bedre, kreves det mer effektive tiltak for å holde dem under kontroll, forklarer avdelingsdirektør Line Vold.


Den «engelske varianten» av viruset har ført til en sterk økning av epidemien i UK og Irland. En annen variant, den «sør-afrikanske varianten», har ført til en voldsom epidemi i Sør-Afrika. Enkelttilfeller av disse virusvariantene, henholdsvis 25 og 1, har vært påvist i Norge hos reisende fra disse landene eller deres nærkontakter.


– Selv om disse variantene foreløpig ikke har fått fotfeste i Norge, vurderer vi at det er stor risiko for at de før eller senere vil gjøre det. De vil da utgjøre en viktig trussel mot den kontrollen vi nå har på epidemien, sier Vold.


Hun legger til at bekymringen er større nå enn da forrige risikovurdering ble gitt 27. desember.
Folkehelseinstituttet vurderer at det er lite sannsynlig at de nye variantene gir mer alvorlig sykdom.


Det er ikke holdepunkter for at dagens vaksiner beskytter dårligere mot disse variantene, men instituttet det er for tidlig å konkludere i dette spørsmålet.


Folkehelseinstituttet undersøker stadig flere virus for å avdekke varianter. Instituttet anbefaler at etterlevelsene av testing og karantene ved innreise forbedres for å forsinke importen av disse virusene til Norge.
Aktuell link | FHI