januar 13

Storaksjon på bussen. Skal sjekke..


I uke 2 og 3 gjennomfører Østfold kollektivtrafikk en storaksjon på bussene. Antallet billettkontrollører dobles opplyser selskapet i en artikkel:

I løpet av 2020 har billettinntektene til Østfold kollektivtrafikk blitt drastisk redusert. Formålet med kontrollaksjonen er derfor å sikre at flest mulig kjøper billett. Billettinntektene går til å sikre et godt kollektivtilbud.


Ivaretar smittevern

Billettkontrollørene skal overholde smittevernreglene fra myndighetene, og vil bruke både hansker og munnbind. De vil ta hensyn og holde avstand til passasjerene. I tillegg til å gjennomføre billettkontroller på bussene, vil kontrollørene kunne svare på spørsmål og hjelpe passasjerer med å kjøpe billett.


Billettkontrollørene kommer ikke til å utstede gebyrer til de som ikke har gyldig billett. Vanligvis er gebyret 700 kroner. De som ikke kan fremvise gyldig billett vil i stedet få skriftlig informasjon om hvor og hvordan de kan kjøpe billett.

Fortsatt unntakstilstand

Vi minner om at myndighetenes anbefaling om å unngå å reise kollektivt fortsatt gjelder. Folk med samfunnskritiske funksjoner og skoleelever med fri skyss har prioritet. Vi oppfordrer alle andre til å finne alternative fremkomstmidler eller reise utenfor rushtid. For de som ta bussen, er det viktig å bruke munnbind om man ikke kan holde 1 meters avstand til medpassasjerer.

|

Aktuell link