januar 14

Vi holder mer avstand. Tar ansvar..68% av befolkningen oppgir å ha hatt 1 til 5 nærkontakter i løpet av den siste uken, mot 45 % uken før. Dette skriver Helsedirektoratets i sin ukentlige befolkningsundersøkelse.


-Tallene viser at vi alle i Norge tar et ansvar for smittesituasjonen. Vi holder avstand og har færre nærkontakter, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Andelen på 68% som svarer at de har 1-5 nærkontakter, er den høyeste andelen som er målt siden spørsmålet ble stilt første uken i september 2020.


Parallelt har andelen med 6-20 nærkontakter gått drastisk ned fra 48% til 19%. Det er den laveste andelen som er målt.

Tillit

Undersøkelsen viser også at tilliten til helsemyndighetens håndtering av pandemien holder seg jevnt over på over 80% og har vært stabil siden rundt 1. april 2020. Den siste målingen ligger tilliten på 83%. Andelen blant unge har variert noe mer over tid.


Følger råd og retningslinjer

Fremdeles sier 94% at de følger råd og retningslinjer fra myndighetene, denne har vært helt stabil over lang tid. Blant de yngste (16-24 år) svarer 86% at de følger råd og retningslinjer.


Vaksine

83% svarer at det er meget sannsynlig eller sannsynlig at de kommer til å vaksinere seg og det er fortsatt flest i den eldste aldersgruppen (65 år og eldre) som oppgir at de vil vaksinere seg, ca 91%, 82% blant de yngste (16-24 år).

Undersøkelsen

Undersøkelsen har blitt gjennomført ukentlig siden begynnelsen av februar 2020. Den gjennomføres av Mindshare på oppdrag for Helsedirektoratet.


Aktuell link | Helsedirektoratet