januar 15

Flere bortvises på grensen


I perioden 4. – 10. januar ble 472 personer bortvist fra Norge. Det er 107 flere enn uken før. Økt trafikk og flere kontroller bidro til det opplyser Politidirektoratet i en artikkel:


Stikkontroller basert på etterretning

Flere grenseoverganger er nå ulovlige å benytte og politiet utfører en rekke stikkontroller for å kontrollere bruken av disse. Dette er et viktig tiltak for å begrense importsmitten.


Politiet benytter seg av etterretning for å avgjøre hvilke overganger det er behov for at politiet skal kontrollere, til hvilken tid og hvor ofte.


-Det jobbes kontinuerlig med å vurdere politiets tilstedeværelse og hvor vi skal drive kontroll. Dersom etterretningsarbeidet tilsier at reisemønster endres, så vil politiet justere hvilke grenseoverganger de er tilstede på. Politiets prioriteringer og kontrollvirksomhet er ikke tilfeldig, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.


Risikerer straffeforfølgelse

De som krysser grensen utenom de lovlige grenseovergangsstedene risikerer å bli straffeforfulgt. Politiet minner om at alle grenseoverganger som ikke står på regjeringens liste er ulovlig å benytte.

-Politiet har en forventing om at alle bidrar til å redusere smitte slik at vi så snart som mulig kan åpne samfunnet og leve på vanlig måte. Å begrense importsmitten er et viktig tiltak i dette arbeidet, kommenterer Bjørnland.


Noen unntak

Få grenseovergangssteder er stengt fysisk. Dette er blant annet for å muliggjøre trafikk over grensen for de som er unntatt grensepasseringsbestemmelsene:

Reisende som utfører varetransport

Reisende med samfunnskritiske funksjoner, som for eksempel nødetater

Samiske næringsdrivende

Reisende med særskilte familiære behov

Totalt ble 4569 personer bortvist i perioden fra og med uke 34 til og med 3. januar. De fleste bortvisningene er hjemlet i smittevernregelverket.
aktuell link