januar 15

Flere pasienter har fått avlyst sin timeavtale ved tannklinikkene i Østfold


De siste dagene har tannklinikkene i Østfold hatt store utfordringer med de tekniske systemene som har ført til redusert drift ved klinikkene. I de fleste tilfeller har det ikke vært mulig å gjennomføre fullverdige undersøkelser og timeavtaler har blitt avlyst opplyser Viken fylkeskommune på sine nettsider:

Viken tannhelsetjeneste beklager ulempene dette fører til for pasientene!


De som har behov for øyeblikkelig hjelp, bes ringe sin tannklinikk for veiledning og hjelp.

– Vi beklager de ulempene dette medfører for våre pasienter. Det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken til problemene. Å få systemene i drift igjen er hovedfokuset vårt nå, slik at vi kan ta imot pasienter som normalt igjen, sier Per David Clee Søhoel, seksjonsleder for tannhelseområde Sør- Øst i Viken fylkeskommune.

Journalsystemet og røntgen er blant noen av systemene som er berørt og ordinære undersøkelser har i de fleste tilfeller derfor ikke vært mulig å gjennomføre. Det har ført til forsinkelser, timeavtaler har blitt avlyst og utsatt og enkelte pasienter har blitt bedt om å komme tilbake senere for å få gjennomført resten av tannbehandlingen.

Noen timeavtaler har det likevel vært mulig å opprettholde, fordi konsultasjonen ikke krever tilgang til alle de tekniske systemene.

Leverandørene av systemene er på plass, for å gjennomføre feilsøk og bistå med å få systemene i drift igjen. De tekniske problemene oppstod mandag 11. januar.