januar 16

Fortsatt nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19


I desember ble det rapportert 43 prosent færre tilfeller av smittsomme sykdommer enn i tilsvarende periode i fjor. Dette kan ha sammenheng med færre utenlandsreiser, smitteverntiltakene i forbindelse med pandemihåndteringen og mindre bruk av helsetjenester opplyser FHI i en artikkel:


Hver måned publiserer Folkehelseinstituttet (FHI) en oversikt over antall tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer basert på meldinger fra norske leger.


Rapporten Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien, for perioden 1. – 31. desember 2020 er nå publisert.


Rapporteringen redusert mer enn en tredjedel siden i fjor

I desember 2020 var antallet rapporterte tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 redusert med en tredjedel sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.


Tabell 1: Antall meldingspliktige tilfeller meldt til MSIS i desember 2020 sammenlignet med desember 2019.

Siden begynnelsen av Covid-19-epidemien i mars 2020 har det vært en reduksjon i rapporterte tilfeller av alle meldingspliktige sykdommer på 40-60 prosent.

Folkehelseinstituttet har tidligere formidlet at nedgangen trolig har hatt sammenheng med at smittevernrådene for covid-19 har blitt fulgt, og at tiltakene antakelig også har påvirket risikoen for andre smittsomme sykdommer.

– Folkehelseinstituttet har undersøkt om nedgangen i rapporterte tilfeller skyldes redusert kapasitet til å gjøre undersøkelser for andre infeksjonssykdommer, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Nyere data tyder på at kapasiteten til å få undersøkt for andre sykdommer ble opprettholdt gjennom perioden, til tross for sterkt fokus på covid-19.
– Vi tror at redusert rapportering skyldes reduksjon av risikoen for mange smittsomme sykdommer på grunn av redusert reiseaktivitet og smitteverntiltakene som har vært gjeldende gjennom pandemien, sier Vold.

Særlig bekymret for kikhosterapporteringen

I juni-desember ble det rapportert 27 kikhostetilfeller, mens det i samme periode i fjor ble rapportert om 1 446 tilfeller.

Figur 1: Antall kikhoste tilfeller meldt til MSIS i 2019 og 2020 per måned.. Figur 1: Antall kikhoste tilfeller meldt til MSIS i 2019 og 2020 per måned..

Folkehelseinstituttet har undersøkt kikhosterapporteringen nærmere. Nyere data fra Sykdomspulsen og den nye MSIS-laboratoriedatabasen indikerer at personer med mistenkte symptomer besøker leger og har blitt testet for kikhoste gjennom 2020.

Imidlertid er svært få tester positive. Dette tyder på at reduksjonen i kikhoste-risiko er en effekt av tiltak mot Covid-19.

MSIS-rapporten viser også en stor reduksjon i forekomst av andre luftveissykdommer, som
influensa eller pneumokokksykdom.

—-

Aktuell link | FHI