januar 21

Automatisk febermåling på Kalnes

F.v. Birgitte Stiansen og Heidi Wang i resepsjonen i psykisk helsevern følger opp forbipasserende dersom kameraet registrerer noen med forhøyet kroppstemperatur. Foto via sykehuset Østfold


Automatisk febermåling på Kalnes


Sykehuset har nå installert to kameraer i inngangspartiet på Kalnes. De spesielle kameraene avdekker forhøyet kroppstemperatur beskriver sykehuset på sine egne nettsider:

– Teknologien gjør at vi raskt kan se om personer som kommer inn i sykehuset har feber, som er et vanlig symptom på covid-19, sier klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin.
De to kameraene er plassert i vestibylen; ett ved inngangen til psykisk helsevern som ligger til høyre når du kommer inn hovedinngangen, og ett ved inngangen til somatikken som ligger til venstre.

For at det skal være trygt for pasienter og medarbeidere å oppholde seg i sykehuset er det viktig å ha gode smitteverntiltak. Alle som skal inn i sykehuset må i dag svare på en rekke spørsmål om mulige symptomer og eventuell nærkontakt med smittede. Etter at flere tilfeller av smitte kom inn i sykehuset, ble det også innført generelt besøksforbud på Kalnes og i Moss. Alle pasienter og ledsagere som skal inn i sykehuset, skal i tillegg ha på munnbind, med unntak av barn under 12 år.

– Hvis vi får smitte inn i sykehuset, får det store konsekvenser. Vi har hatt flere tilfeller hvor mange ansatte må i karantene på en gang fordi det har vist seg at en pasient eller en kollega har vært smittet. Kameraene som kan avdekke om personer har feber, er enda et tiltak vi setter inn for å gjøre hva vi kan for å unngå slike tilfeller, sier Volker Solyga.

Ny teknologi i Norge

Teknologien er ikke tidligere vært i bruk i norske sykehus. Feberscanning er imidlertid en etablert teknologi som blant annet har blitt brukt på flyplasser i forbindelse med bekjempelsen av pandemien. Systemet består av et kamera som benytter termografi og ansiktsgjenkjennelse til å vise hudtemperaturen til opptil 30 personer samtidig.

– Sykehuset Østfold ønsker å være nytenkende, og det er spennende å ta i bruk ny teknologi når vi ser at vi kan ha nytte av den, sier Solyga.


Personvernet er ivaretatt

Et kamera med sensor fanger opp personer som passerer og gir melding til operatøren om noen av personene i bildet har høy hudtemperatur. Ingen bilder, video eller annen informasjon blir lagret i systemet, så både datasikkerhet og personvern er ivaretatt.

– Bildet fra kameraet blir overført til en skjerm. Når vi får et varsel, tar vi personen som utløste varselet til side, og kontrollmåler temperaturen med et ordinært øretermometer, sier operatør Heidi Olsen.aktuell link | Her kan du lese mer