januar 22

Betydelig lavere leveranse av vaksine


FHI har blitt informert om at de får et volum fra AstraZeneca som er betydelig lavere enn tidligere prognoser. Det opplyser FHI i en melding.

Vi arbeider nå med å avklare de konkrete volumene vi vil motta, men forventer å motta i underkant av 200.000 doser i løpet av februar, med ytterligere leveranser i mars og framover. Opprinnelig var vi forespeilt en leveranse i februar på 1 120 000 doser.


Reduksjonen gjelder for hele Europa.

– Det er en skuffelse at vi ikke får de dosene Norge ble forespeilet og som vi forberedte oss på å fordele. Dette bekrefter at vaksineproduksjon og distribusjon under pandemien er forbundet med betydelig usikkerhet.

-Vi har likevel tro på at antall vaksinedoser til Norge vil øke fremover, sier Camilla Stoltenberg.

—-

Aktuell link | FHI