januar 23

Halden får strengere smittevernsregler


Halden kommer til å få strengere smittevernsregler i løpet av kort tid, på lik linje med en rekke andre østlandskommuner. Hensikten er å stanse spredning av det muterte koronaviruset som er oppdaget i Nordre Follo opplyser kommunen i en ny artikkel:Halden kommune har lørdag bedt om å bli omfattet av en nasjonal forskrift som skal gi klare og likelydende smittevernsregler for en rekke kommuner på Østlandet i forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo kommune.

– Det er ingenting som har bekymret meg mer i dette året med pandemi enn utbruddet med mutert virus som vi nå ser i Nordre Follo. Derfor har jeg i dag anbefalt å akseptere strengere nasjonale regler også i Halden, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.


Strengeste siden mars

Lørdag fikk Nordre Follo og de ni nærmeste kommunene smittevernsregler som er de strengeste i Norge siden 12. mars, i forbindelse med at det for første gang i Norge er avdekket mutert koronavirus uten kjent smittevei. Dette ble gjort gjennom en nasjonal forskrift for å sikre lik praksis i alle nabokommunene.

Her kan du se hvilke regler som er innført i Nordre Follo og nabokommunene. (Gjelder ikke Halden.)

I helgen jobber regjeringen og nasjonale helsemyndigheter med å utforme nye strengere smittevernsregler også for en rekke østlandskommuner som ligger lenger unna Nordre Follo, men som er nær nok til å kunne bli påvirket av det alvorlige og uoversiktlige utbruddet. Det er helt klart at disse kommunene vil få strengere smittevernsregler enn i dag, men ikke like strenge som de nabokommunene til Nordre Follo har innført.


Halden får nye regler

For å sikre like regler i samme bo- og arbeidsregion har en rekke kommuner i helgen gitt sin støtte til nasjonale myndigheter om å lage en forskrift som gir de samme reglene for en del navngitte kommuner i en begrenset periode.

Kriseledelsen i Halden kommune besluttet lørdag å be om å bli en del av denne nasjonale forskriften.

– Det vil være ekstra krevende for oss i Halden å håndtere et stort smitteutbrudd, fordi mye av vårt personell er knyttet opp til arbeidet ved Svinesund testsenter. Vi ønsker heller strenge regler en kort periode, enn å ta unødvendige sjanser. Derfor har Halden kommune i dag bedt om å bli omfattet av de nye regionale smittevernsreglene. Det gjør at haldenserne må være forberedt på mer innstramming om kort tid, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.


Halden og Gjerdrum

Statsforvalteren i Oslo og Viken signaliserte i et møte lørdag at det er to kommuner et stykke unna Nordre Follo som har særskilte utfordringer som gjør at de bør vurdere å innføre disse reglene. Det er Halden på grunn av arbeidsbelastningen med Svinesund testsenter og Gjerdrum kommune på grunn av skredkatastrofen.

– Selv om det er tungt å måtte takke ja til flere begrensninger på samfunnet vårt, så er det en nødvendighet for å redusere risiko for at våre helsetjenester skal rammes hardt, sier kommunedirektøren.

Det er regjeringen som kommer til å beslutte hvilke tiltak som blir pålagt disse kommunene. Det jobbes det med i FHI, Helsedirektoratet og regjeringen nå i helgen. Halden kommune vet ikke når de nye reglene er klare, men antar at vi kan vente oss mer informasjon senere i helgen.

Formannskapet ble orientert om denne situasjonen i en ekstraordinært formannskapsmøte lørdag ettermiddag.Aktuell link | Halden kommune