januar 26

Amnesty: Forby ansiktsgjenkjenningsteknologi som forsterker diskriminering fra politietFoto via Amnesty / Getty / presse


Amnesty krever et forbud mot ansiktsgjenkjenning brukt til masseovervåkning av politiet eller private sikkerhetstjenester. Denne formen for overvåkning krenker retten til privatliv, truer retten til å delta i fredelige demonstrasjoner og forsterker rasisme og annen diskriminering, mener Amnesty.

Ansiktsgjenkjenningsteknologi bruker programvare for å identifisere enkeltpersoners ansikt og finne dem igjen i databaser. I tillegg til ansiktsdata de selv har samlet inn, bruker myndigheter og private sikkerhetstjenester også ansiktsdatabaser av private dataforhandlere som henter millioner av bilder fra sosiale medier uten tillatelse.


Teknologien blir mye brukt i for eksempel New York av politiet, og den blir brukt på en måte som systematisk diskriminerer afrikansk-amerikanere. Programvaren kobles opp mot overvåkningskameraer ofte for å søke etter spesielle personer som politiet har i søkelyset.


– New Yorkere burde kunne gå ute uten å bli sporet av ansiktsgjenkjenning. Andre større byer over hele USA har allerede forbudt ansiktsgjenkjenning, og New York må gjøre det samme, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge i en melding:


Black Lives Matter – et eksempel på grov bruk av ansiktsgjenkjenning


Aktivisten Derrick «Dwreck» Ingram ble fanget på video under en Black Lives Matter-protest i New York i juni 2020. Ingram er en profil i Black Lives Matter-miljøet.


7. august 2020 prøvde dusinvis av politimenn, noen via helikopter og mange med politihunder,å tvinge seg inn i Ingrams leilighet. De anklaget ham for å ha angrepet en politibetjent under en demonstrasjon tidligere. De hadde ikke med seg arrest- eller ransakingsordre.


Ingram ante ikke at han var under etterforskning, og politiet skal ha brukt ansiktsgjenkjenningsteknologi via overvåkningskameraer for å finne ham. Flere titalls tungt bevæpnet politibetjenter omringet huset der han bodde og hengte opp plakater med hans bildeog tekst om at han var etterlyst i hele nabolaget. Politiet dro først derifra etter fem timer, da Ingram hadde begynt å live-streame hendelsen, og en stor mengde demonstranter samlet seg utenfor.– Dette grove eksempelet viser hvor farlig denne teknologien er, og hvordan den kan utnyttes på en ulovlig måte, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge.– Ansiktsgjenkjenning skal ikke brukes til å overvåke en hel gruppe mennesker, i dette tilfellet profilerte Black Lives Matter-demonstranter.


Mens andre amerikanske byer, f.eks. Boston, Portland og San Francisco, har forbudt bruk av teknologi til ansiktsgjenkjennelse forsetter New York Police Department å bruke teknologien for å skremme og trakassere lovlydige innbyggere som ble sett under fjorårets Black Lives Matter-protester.


Ansiktsgjenkjenning blir også brukt av utleiere og på skoler


Den diskriminerende virkningen av ansiktsgjenkjenningsteknologi går langt utover bruken den er ment for. I New York er ansiktsgjenkjenning brukt av utleiere for å ha kontroll på hva deres leietakere gjør. Det er også brukt på skoler for å ha kontroll på elevene.


Amnesty vil ha totalforbud

Amnesty International etterlyser et totalforbud mot bruk, utvikling, produksjon og salg av ansiktsgjenkjenningsteknologi for masseovervåkingsformål av politiet og andre offentlige etater, samt private sikkerhetstjenester, og krever et forbud mot eksport av teknologisystemene.