januar 26

Fredrikstad kommune forbereder massevaksinering i februar. Trenger folk..


Foto via Fredrikstad kommune

Massevaksinasjon

Det knytter seg fortsatt usikkerhet til hvor mange vaksiner Fredrikstad vil motta fremover. Men vi forbereder oss på å kunne ta imot en større mengde vaksiner i slutten av februar opplyser kommunen på sine nettsider:


Dersom vaksinen fra Astra Zenica blir godkjent vil Norge kunne få et stort antall doser levert på kort tid. Kommunen blitt bedt om å svare på om det er mulig å vaksinere inntil ¼ av kommunens innbyggere i løpet av to uker. Det er kommunen beredt til å få til. Men det vil kreve nøye planlegging og stor innsats fra mange ansatte.Rekruttering av helsepersonell

Kommunen jobber i disse dager på spreng for å få tilstrekkelig med personell på plass til vaksinasjonssenteret som åpner en gang i februar.


Det vurderes også å åpne ytterligere et vaksinasjonssenter ved Lisleby samfunnshus. I tillegg til ekstern rekruttering vil kommunen benytte seg av den interne beredskapslisten som foreløpig består av om lag 50 personer med helsefaglig bakgrunn. Disse jobber i dag med andre oppgaver i kommunen. I den eksterne rekrutteringen søker vi etter vaksinatører, testere og smittesporere. Her vil det være muligheter for studenter å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, for eksempel på kveldstid eller helg. Det er først og fremst 3. års sykepleiestudenter man da er ute etter. Men også pensjonert helsepersonell er aktuelle å ta i bruk.


Søknadsfrist er 28. januar og de ledige stillingene finner du her.


Øvrige oppdatering

Alle sykehjemsbeboere har blitt vaksinert med dose 2 og er nå fullvaksinert.
Fastlegene fortsetter å vaksinere alle over fylte 85 år. Nå starter snart dose 2 også for denne aldersgruppen. Alle får innkalling direkte fra sin fastlege.


Vaksinering av kritisk og prioritert helsepersonell er godt i gang. I første omgang er det personell ved akuttavdelingen, legevakten, koronasenteret og enkelte ansatte ved Friskliv og mestring som er prioritert. Om lag 20 prosent av vaksinene holdes av til slikt personell.


Foreløpig får Fredrikstad tilsendt om lag 250 doser hver uke. Med dette tempoet kan vi forsiktig anslå at vi KAN starte vaksinering av personer over fylte 75 år fra midten av februar. Men dette er usikkert.
Alle i alderen fra 18-64 år MED risikofaktorer vil bli vaksinert hos sin fastlege. De fra 65-84 år + øvrig befolkning blir vaksinert av kommunen gjennom en massevaksinasjonsordning. Her kommer det mer informasjon etterhvert.Senter

Dokka 1 på Kråkerøy blir vaksinasjonssenter for alle fra 65-84 år + øvrig befolkning. I tillegg er kommunen beredt på å åpne ytterligere to vaksinasjonssteder dersom det blir behov for det.
Når vaksinasjonssenteret settes i drift, så vil det mulig å bestille tid elektronisk eller via Servicetorget. Mer informasjon om dette kommer etterhvert.


Vaksinasjonssenteret ved Dokka 1 er rigget for å ta i mot 72 personer i timen og kapasiteten ved senteret blir 4500 vaksiner i uken.


Foreløpig er det satt nesten 1700 vaksiner med dose 1, mens det er satt over 500 vaksiner med dose 2. Fredrikstad er dermed kommunen i Norge med høyest antall vaksinerte med 2 doser.
Ingen skal foreløpig selv ta kontakt for bestilling av vaksine. Alle som skal vaksineres hos fastlege, blir innkalt til vaksinasjonstime av sin fastlege.


Plan for vaksinering

Fredrikstad kommune følger nasjonale retningslinjer for vaksinasjon av prioriterte grupper:

beboerne i sykehjem
personer fra fylte 85 år (ca 1800 personer)
personer fra fylte 75 år (ca 4880 personer)
personer fra fylte 65 år (ca 9000 personer)
personer fra fylte 18 år til 64 år med risikofaktorer
helsepersonell med pasientkontakt.

—-

Aktuell link | Fredrikstad kommune