januar 26

På jobb – selv når samfunnet stenger ned


Igjen står samfunnet vårt i en svært alvorlig situasjon. Den engelske virusmutasjonen som nå er påvist flere steder i vårt distrikt, kan spre seg til andre deler av landet om vi ikke klarer å slå det ned.


– Svært kraftige tiltak er iverksatt. Når samfunn stenges ned, er vår erfaring at dette særlig rammer barn og unge som fra før har det vanskelig hjemme. Jeg vil derfor understreke at politiet er tilgjengelige både fysisk og på nett med tilstrekkelig mannskaper, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese i en melding:


– Alle skal være trygge på vi i politiet bekjemper kriminalitet og opprettholder ro og orden, også når samfunnet settes på prøve. Etterforskning av alvorlig kriminalitet har fortsatt høy prioritet, sier hun.


– Regjeringens tiltak er nødvendig for å hindre ytterligere smittespredning av virusmutasjonen til andre deler av landet. Også politiet har iverksatt ekstra smitteverntiltak. Jeg vil oppfordrer alle om å lojalt følge de nye smittevernsreglene slik at politiet kan bruke sin kapasitet der den trengs mest, sier politimesteren.