januar 28

-Samarbeid sikrer at alle testes på Svinesund

Samarbeid sikrer at alle testes på Svinesund opplyser Øst politidistrikt i en artikkel torsdag ettermiddag:


Felleskap

Flere offentlige aktører har i fellesskap kommet frem til en løsning som skal sikre at alle som krysser riksgrensen ved Svinesund faktisk gjennomfører obligatorisk koronatesting.Frem til nå har det, på grunn av avstand mellom grensepassering og teststasjon vært mulig å unndra seg pliktig koronatesting.


Midlertidig bro

På Svinesund skal det etableres en midlertidig vei direkte fra grensekontrollen til testsenteret som drives av Halden kommune. Dermed vil all persontrafikk gå gjennom testsenteret. Det vil blant annet bli benyttet en midlertidig bro for å sikre at ingen som kjører personbil skal kjøre ut på vanlig vei før man har passert testsenteret.Godt samarbeid

– Slik det ser ut nå har vi den nye løsning for trafikkavviklingen på Svinesund klar i løpet av få dager. Dette er mulig takket være et meget godt samarbeid mellom politiet, Statens vegvesen, Tolletaten, Forsvaret og Halden kommune, sier brannsjef Ole-Christian Torgalsbøen i Halden kommune.


Politiet bistår kommunen

Inntil den midlertidige ordningen er ferdig etablert, bistår politiet med å lose trafikken inn til testsenteret.
– Det er viktig at testordningene gir effekt, og vi så det derfor som hensiktsmessig å bidra i en overgangsperiode, sier politiinspektør Eli Fryjordet, leder av felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.


Obligatorisk testing

Det er obligatorisk å teste seg ved grensepassering. Den som unndrar seg eller nekter test, kan bli anmeldt for brudd på smittevernloven/covid-forskriften. Dette kvalifiserer til et forelegg på 10.000,- kroner.