januar 29

Sarpsborg kommune: Ikke mutert virus


Fire av 33 koronaprøver fra Sparta-utbruddet er nå analysert. Det ble ikke påvist mutert virus opplyser kommunen på sine nettsider:


Det var etter en kamp mellom Sparta og Stjernen i Sparta Amfi 30. desember at det oppsto et stort koronautbrudd. På det tidspunktet var det forbudt med tilskuere på kampen. Til sammen 33 koronatilfeller med direkte tilhørighet til Sparta, kan knyttes direkte til kampen. I tillegg var det flere smittetilfeller som ble knyttet til Stjernen.

De smittede hadde ulike roller, blant annet spillere, trenere, mediefolk og personer fra støtteapparatet. Utbruddet førte også til mye smitte i neste ledd og påvirket i stor grad både helseinstitusjoner, skoler og barnehager.


-Siden så mange ble smittet på en gang og uten at alle tilsynelatende hadde tett nærkontakt med hverandre, fryktet vi at utbruddet kunne skyldes det muterte viruset fra England, forteller kommuneoverlege Sapna Iqbal.8. januar ble forespørsel om analysering av 33 prøver sendt til Folkehelseinstituttet. Sarpsborg kommune har nå fått svar på fire av disse prøvene og ingen viste spor av den engelske virusvarianten. Svarene på de resterende prøvene vil trolig komme i løpet av de neste dagene.


-Vi ble ikke overrasket over at prøvene ikke var fra det muterte viruset. Etter hvert som tiden har gått, har vi sett at smittetallene har gått ned i Sarpsborg.

Vi ville trolig sett større smittespredning om vi hadde med det muterte viruset å gjøre. Vi antar nå at heller ikke de andre prøvene fra Sparta-utbruddet som vi venter svar på, viser spor av det muterte viruset. Det er vi veldig glade for, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

—-

Aktuell link | Sarpsborg kommune