januar 29

Skal kåre Norges trafikksikkerhetskommune


Årets trafikksikkerhetskommune 2021 skal kåres. Det er 10. året på rad at Samferdselsdepartementet søker etter kandidater til prisen.

Målet med denne er å inspirere til styrket trafikksikkerhetsarbeid i kommunene opplyser Statens vegvesen i en melding:


Prisen på én million kroner går til en kommune som kan vise til et faglig godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid, og som samtidig har gode planer for videre arbeid. Kommunen må også ha en trafikksikkerhetsplan som sikrer skoleveiene.


– Det er tryggere på norske veier enn noensinne. Fjoråret viste at vi kom under 100 drepte på et år. Men historisk lave dødstall til tross, det er fortsatt en vei å gå før vi når 0 drepte og hardt skadde i trafikken. Det er behov for samarbeid om dette viktige arbeidet. Derfor er det flott med en pris som inspirerer kommunene til videre innsats, sier fagkoordinator Trude Schistad i divisjon Transport og samfunn i Statens vegvesen.Fylkeskommunen nominerer, Vegvesenet administrerer og Samferdselsdepartementet kårer vinner

Samferdselsdepartementet har sendt ut invitasjon til fylkeskommunene og bedt dem nominere inntil tre kommuner som har utmerket seg i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Disse sendes til Vegvesenet innen 28.2. Vegvesenet administrerer prosessen og setter opp en liste over kandidater innen 26.3. Deretter tar samferdselsdepartementet den endelige avgjørelsen . Prisen deles ut denne våren.Dette er kriteriene:

Prisen skal gå til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid med trafikksikkerhet.

Det er en forutsetning at kommunen har en trafikksikkerhetsplan med plan for sikring av skolevegene

Trafikksikkerhetsplanen skal være et aktivt dokument som oppdateres jevnlig og som er forankret i ledelse, administrasjon og de ulike befolkningsgrupper.


Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak, at tiltakene er evaluert og har positiv effekt på trafikksikkerheten.


Tidligere prisvinnere

Prisen gikk fjor til Rollag kommune, i 2019 fikk Nord-Aurdal kommune prisen, i 2018 Fredrikstad kommune, i 2017 Kvinesdal kommune, i 2016 Ski kommune, i 2015 Alta kommune, i 2014 Bodø kommune, i 2013 kommunene Austrheim og Lindås, og i 2012 Nøtterøy kommune.