januar 31

Engelsk virusvariant påvist i Halden


Analyser ved Folkehelseinstituttet har påvist den engelske virusvarianten hos en person fra Halden.

Vedkommende var deltaker på ishockeytrening i Halden 23. januar opplyser FHI i en artikkel:

Det er så langt ingen kjent forbindelse til reisende fra Storbritannia. FHI bistår nå kommunen, i samarbeid med Helsedirektoratet, i arbeidet med smittesporing og med rådgivning om tiltak for å stoppe spredningen.Folkehelseinstituttet undersøker flere prøver fra personer med tilknytning til utbruddet i ishallen, og forventer at flere av disse viser den samme virusvarianten.


– Denne virusvarianten er mer smittsom, men gir etter all sannsynlighet ikke mer alvorlig sykdom enn variantene som har dominert i Norge så langt, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.


Prøve påvist hos FHI lørdag kveld

Kommunen sendte tidlig prøver fra utbruddet knyttet til arrangementet i Halden ishall til gensekvensering.


Referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet påviste lørdag kveld den engelske virusvarianten hos en person som del av undersøkelsene av et større utbrudd knyttet til ishallen i Halden kommune.


Flere prøver vil fortløpende bli analysert for det engelske viruset hos Folkehelseinstituttet, og det er ventet at flere av prøvene viser denne virusvarianten.


Foreløpig ikke kjent forbindelse med andre utbrudd i kommunen

Det er så langt ingen kjent forbindelse med andre utbrudd i kommunen, men virusprøver fra utbruddet er sendt til kartlegging og videre sekvensering på Folkehelseinstituttet. Resultatene kan ventes fortløpende de neste to dagene.


– Vi har nå et tett samarbeid med kommunen og fylkeskommunen om en rekke tiltak i Halden og området rundt, blant annet utvidet kartlegging av utbruddet, analyse av virus hos FHI og innføring av flere kontaktreduserende tiltak, sier Aavitsland.


Analyser av virusprøver ved Folkehelseinstituttet
FHI har hittil bedt om at kommunene sender positive prøver til FHI når personer som har testet positivt har vært i Storbritannia eller Sør-Afrika. I tillegg skal de mikrobiologiske laboratoriene sende tilfeldige prøver til oss hver uke. Kommunelegene skal sende prøver fra utbrudd, og eventuelt andre prøver de ønsker at vi ser ekstra nøye på. 


Instituttet har nylig innført en ny metode for hurtigsekvensering av positive prøver for å få raskere svar på prøvene. Kapasiteten for sekvensering er økt og instituttet er i dialog med flere andre private og offentlige aktører for å øke den ytterligere i tiden fremover for å kunne sekvensere enda flere prøver.


Per 30.01.21 er det sekvensert 1233 virusprøver ved Folkehelseinstituttet.

– Vi har prioritert prøver fra utbrudd i Oslo og Viken til nå, sier Aavitsland. Dette betyr at det er analysert flest prøver fra dette området, men også fra andre deler av landet – særlig Nordland, fortsetter han.
Av de prøvene som er analysert viser 183 smitte fra den engelske virusvarianten. 62 av disse er reiserelaterte – de fleste til Storbritannia. 119 er smittet i Norge, for 2 pågår kartlegging av smittekilde.