februar 02

Kommunene i ring 1 og ring 2 fra Halden-utbruddet får også lettelser i tiltakene..


Kommunene som fikk forsterkede tiltak i forbindelse med Halden-utbruddet sist søndag, omfattes av de samme lettelsene i tiltakene som gjelder fra 3. februar for kommunene som ble berørt av utbruddet i Nordre Follo.


– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av den mer smittsomme varianten av viruset enn i resten av landet. Vi har fortsatt et mål om å slå ned og hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg.

Lørdag 30. januar varslet vi noen lettelser i kommunene som er berørt av utbruddet i Nordre Follo. Det er spesielt lettelser i tiltakene av hensyn til barn og unge og arbeidsplasser. Disse lettelsene vil også gjelde kommunene som søndag 31. januar fikk forsterkede tiltak etter Halden-utbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Ring 1 fra Halden-utbruddet omfatter Halden og Sarpsborg. De vil fra 3. februar få de samme lettelsene i tiltak som ble varslet lørdag 30. januar for kommunene i ring 1 i Nordre Follo-utbruddet.


Fredrikstad +

Ring 2 fra Halden-utbruddet omfatter Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Moss, Skiptvet, Våler, Råde og Rakkestad. De vil fra 3. februar få de samme lettelsene i tiltak som ble varslet lørdag 30. januar for kommunene i ring 2 i Nordre Follo-utbruddet.
Det er flere kommuner som er berørt av begge utbruddene. På grunn av samme tiltaksnivå fra og med onsdag 3. februar vil ikke dette ha noen praktiske konsekvenser.


Endringer i anbefalinger om den engelske virusvarianten

I forbindelse med den mer smittsomme engelske virusvarianten, har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet også anbefalt følgende:


Gjelder hele landet: Karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter frem til første PCR-test foreligger i utbrudd der det er en kjent epidemiologisk tilknytning til den engelske virusvarianten.


To tester for nærkontakter i kommuner som er i ring 1: Én ved inngang til karantene og én ved avslutning av karantene. Dette kan prøves ut i kommunene som inngår i ring 1.


Om ring 1 og ring 2

Ring 1-kommuner: Kommuner med utbrudd av mer smittsomme virusvarianter og de nærmeste kommunene rundt.


Ring 2-kommuner: Kommuner i randsonen av ring 1-kommunene.


Dette gjelder i Ring 1 fra 3 februar – 10 februarGjelder kommunene: Nordre Follo, Oslo, Ås, Halden og Sarpsborg

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.

Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.


Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.
Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.


Arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.


Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.


Idretts- og fritidsaktiviteter

Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.


Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:Barn og unge under 20 år
Utendørs aktivitet for voksne

Organisert trening for toppidrettsutøvereArbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.Butikker

Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 1, men med disse unntakene:

matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
apotek
bandasjister
optikere
serveringssteder
Vinmonopolet
virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv (se § 15 for hele listen)
helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv (se §16 for hele listen)
bensinstasjoner
salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende
Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.


Restauranter, kafeer, barer

Serveringssteder kan åpne igjen.
Fortsatt skjenkestoppFølgende virksomheter og steder skal holde stengt

Treningssentre
Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
Museer
Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Unntaket er:Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan åpnes for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
Bibliotek

Offentlige steder og virksomheter kan holde åpent for utendørs fritidsaktiviteter for voksne

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder


Anbefalinger

Det er ikke lenger en anbefaling om å unngå besøk i hjemmet. Den nasjonale anbefalingen gjelder.

Alle bør unngå unødvendige reiser.

Det er ikke lenger frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk.

Man bør gjøre alle innkjøp i egen kommune før man drar, men kan benytte nærbutikk i hyttekommune kun hvis det er strengt nødvendig og tar særskilte smittvernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og når du går på tur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.


På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene og fylkeskommunene innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør fortsatt ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det anbefales karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter frem til første PCR foreligger i utbrudd der det er en kjent epidemiologisk tilknytning til engelsk virusvariant.
Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.


Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.


Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.


Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.


Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.


Dette gjelder for Ring 2 fra 3 februar – 10 februar


Gjelder kommunene: Asker, Bærum, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Vestby og Våler.


Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering


Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.


Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.


Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.


Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.


Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.


Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.


Bibliotekene er åpne

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:

Barn og unge under 20 år
Utendørs aktivitet for voksne
Organisert trening for toppidrettsutøvere


Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.


Butikker

Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 2, men med disse unntakene for virksomheter i kjøpesentre:
matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
apotek
bandasjister
optikere
serveringssteder
Vinmonopolet
virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv (se mer informasjon i § 15 )
helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv (se § 16 for hele listen)
bensinstasjoner
salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende
Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.


Restauranter, kafeer, barer

Fortsatt skjenkestopp


Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
Museer
Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs,
Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. må holde stengt.

Følgende unntak gjelder:skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.


Anbefalinger

Den nasjonale anbefalingen om besøk i hjemmet gjelder.

Alle bør unngå unødvendige reiser. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for det.

Det er ikke lenger frarådet å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk.

Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.


På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene og fylkeskommunene vurdere om eksisterende forsterkede tiltak i kollektivtransporten skal opprettholdes. Dette gjelder for eksempel om bare opptil 50 prosent av kapasiteten i transportmidlet skal benyttes.


På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunen vurdere om èn-til-èn virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7–10 i smittekarantenetiden. Det anbefales karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter frem til første PCR foreligger i utbrudd der det er en kjent epidemiologisk tilknytning til engelsk virusvariant.
Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.


Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.


Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.


Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.


Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.