februar 02

Strengere korona-tiltak i Halden

Det finnes både nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense koronasmitte. Du må alltid føye deg etter de strengeste reglene, enten disse er lokale eller nasjonale beskriver Halden kommune på sine nettsider:

Her er en oversikt over alle lokale anbefalinger og tiltak for Halden, samt snarvei til de nasjonale tiltakene.


Strengere regler for Halden

Under finner du lokale påbud, anbefalinger og andre tiltak for Halden. Vær oppmerksom på at alle lokale tiltak kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene. Halden kommune har en lokal koronaforskrift som gir til dels strengere smittevernstiltak enn de regionale ring1-reglene som er presentert lenger ned på siden.


Varighet: Alle tiltak gjelder til og med onsdag 10. februar 2021, hvis ikke annet er oppgitt ved det enkelte tiltaket.


Påbud – lokal forskrift

Halden kommune har vedtatt en egen forskrift som pålegger alle i Halden å følge påbudene under. Brudd på regler i en forskrift kan følges opp av politiet og kan få alvorlige følger. Denne forskriften ble justert 2. februar 2021 etter vedtak i Formannskapet.
Les Haldens koronaforskrift her (DOCX, 14 kB)


Serveringssteder

Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende skal holde stengt.

Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet.


Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.


Stans av idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Det samme gjelder kultur-og fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater, samt toppidrett.

Svømmehaller, badeland, spahotell, hotellbasseng og lignende skal holde stengt.

Organiserte svømmekurs og svømmetreninger er ikke tillatt.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts-, og fritidsaktiviteter skal holde stengt.

Bibliotek skal være stengt.


Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Halden skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.


Andre lokale regler – ikke forskrift

Følgende regler er innført av Halden kommune. Dette er regler som kommer i tillegg til det som den lokale forskriften omtaler:

Besøk i hjemmet

Anbefaling: Det anbefales å unngå besøk i private husstander. Mennesker skal likevel ikke være alene, så personer som bor alene kan ha en fast besøksvenn.

Munnbind i helsevesenet

Påbud: Halden kommune har innført påbud om bruk av munnbind for egne ansatte i helsevesenet i pasientnært arbeid når det ikke er mulig å holde en meters avstand.


Besøk til helseinstitusjoner

Helsehuset, avdeling Karrestad: Besøk må avtales på forhånd. Pårørende anbefales å holde besøk på et minimum. Hver pasient kan kun få besøk av 1 fast «besøksvenn» til og med 14. februar 2021. Bruk av munnbind er påkrevd.

Sykehjemmene Bergheim, Solheim og Iddebo: Besøk må avtales på forhånd. Hver pasient kan kun få besøk av 1 fast «besøksvenn» til og med 14. februar 2021. Bruk av munnbind er påkrevd.

Boliger med helsepersonell til stede er private hjem der kommunen ikke kan pålegge begrensning i besøk. Det oppfordres likevel sterkt til å være nøye med alle smitteverntiltak i slike boliger. Dette gjelder boliger i Søsterveien, Vaterland/ Hagegata, Bergheim, Brygga, Konglelund og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne.


Skole

Barnehager: Rødt nivå til og med 14. februar.
Se barnehagenes egne informasjonskanaler for detaljer.

Grunnskole: Rødt nivå til og med 14. februar.
Se skolenes egne informasjonskanaler for detaljer.
Halden videregående skole: Rødt nivå.Aktuell link | Halden kommune