februar 03

Ukerapport covid-19 for uke 4


#norgepåkryssogtvers


Ukesrapport

Nedgangen i meldte tilfeller fortsetter for tredje uke på rad, men er ikke like stor som de forgående to uker opplyser FHI i en oppsummering:


Det er så langt meldt 1 921 tilfeller i uke 4 (73 per 100 000 innbyggere for uke 3 og 4 samlet). Dette er en nedgang på 13 % sammenlignet med uke 3 (2 213 tilfeller) og 59 % siden uke 1 (4 660). Etter to uker med nedgang i antall personer testet, økte antallet i uke 4 (121 705) med 14 % sammenlignet med uke 3 (106 932). Andelen positive blant de testede har gått ned fra 2,5 % i uke 1 til 1,6 % i uke 4.Det har vært en tydelig nedgang i antall nye innleggelser i uke 4, etter en lengre periode (uke 50/2020 – 3/2021) med ca 80-100 innleggelser ukentlig.


Det er foreløpig rapportert om 41 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen i uke 4. Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100 000 i uke 4 (1,1). Det er foreløpig rapportert om 9 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 4, en nedgang fra uke 3 (11) og uke 2 (15). Det er foreløpig meldt om 19 dødsfall i uke 4, ett mer enn forrige uke da de ble meldt om 18 dødsfall.


Informasjon om smitteland for de meldte tilfellene mangler for mellom 55 og 68 % de siste tre ukene.


Tallene er derfor usikre og må tolkes med forsiktighet. Der hvor informasjon er tilgjengelig, indikerer data at andelen kjent smittet i utlandet har gått ned fra 19 % i uke 1 og 2 til 14 % uke 3 og 8 % i uke 4.Det er så langt påvist 229 tilfeller av 501Y.V1 (engelsk variant) og 2 tilfeller av 501Y.V2 (sørafrikansk variant) i Norge. De fleste smittehendelsene er knyttet til importtilfeller eller nærkontakter av disse, eller utbrudd i Oslo og Viken (Nordre Follo, Ås, Halden og Sarpsborg).


Totalt 106 002 personer har fått 1. dose og totalt 19 626 personer har fått 2. dose med koronavaksine per 31. januar. Alle kommuner er i gang med vaksinasjon.


Data fra overvåking og modellering viser en betydelig nedgang i smittespredning siste tre uker, og en tydelig nedgang i antall nye sykehusinnleggelser siste uke. Nedgangen siste uker er trolig et resultat av forsterkede smitteverntiltak de første ukene av 2021. Overvåkingsdata indikerer en nedgang i antall og andel smittet i utlandet siste uke. Innstramminger i adgang til innreise til Norge ble innført gjeldende fra 29.01. Det er fortsatt stor geografisk variasjon i forekomst rundt i landet, og Oslo og Viken står for 67 % av tilfellene i uke 3. Forsterkede tiltak er innført i flere kommuner i Oslo-området og Viken for å stoppe smittespredning og skaffe oversikt over omfanget av utbruddet med den engelske virusvarianten. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte sykehjemsbeboere, de eldste og utvalgte grupper av helsepersonell.