februar 04

Stor nedgang i hasjbeslag – rekordnivå for MDMA


Foto via Kripos. På bildet – Leder for seksjon for narkotikaanalyse, Kari Solvik


Stor nedgang i hasjbeslag

Hasj har stått for 35-38 prosent av beslagene i mange år. I 2020 er andelen kun 25 prosent opplyser Kripos i en artikkel:


I 2020 har det vært en svært stor nedgang i antall hasjbeslag. Samtidig øker marihuana både i antall beslag og beslaglagt mengde. Det har også vært en betydelig økning i antall amfetamin- og heroinbeslag, og antall MDMA-beslag har aldri vært høyere.
Den store beslagsnedgangen for hasj og samtidig økning i marihuana- og amfetaminbeslag, gjør at andelen beslag av de ulike stoffene er betydelig endret.


Hasj har gjennom mange år stått for 35-38 prosent av alle beslag. I 2020 er denne andelen kun 25 prosent. Marihuana utgjør nå 14 prosent av alle beslag mot 10 prosent i fjor. Amfetaminer utgjør til sammen 20 prosent av antall beslag, og det er også en økning sammenlignet med tidligere år.Stor økning i MDMA-beslag

Det har vært en kraftig vekst i MDMA-beslag det siste tiåret. I 2020 er det beslaglagt ca. 75 400 tabletter og 21 kg MDMA-pulver og krystallinsk materiale fordelt på 1 479 beslag. Det beslaglagte pulveret tilsvarer ca. 119 000 tabletter med styrkegrad 150 mg/tablett. Antall beslag er hele 27 prosent høyere enn i fjor og har aldri vært høyere. Beslaglagte mengder er vesentlig mindre enn i fjor, men betydelig høyere enn i årene 2016-2018.


Politiet i flere land i Europa har rapportert om en nedgang i MDMA-bruk under koronapandemien. Nedgangen skyldes ikke nødvendigvis redusert tilgjengelighet, men stengte utesteder og klubber, i tillegg til restriksjoner som begrenser sosialt samvær mellom mennesker.


– Beslagstallene i Norge tyder imidlertid på økende MDMA-bruk her i landet til tross for Covid-19, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Solvik.


Amfetaminbeslag øker

Det er til sammen beslaglagt ca. 535 kg amfetaminer (amfetamin og metamfetamin) fordelt på 5 611 beslag.


– Antall beslag med amfetaminer har økt med 8 prosent sammenlignet med fjoråret. Amfetaminer utgjør nå 21 prosent av de samlede narkotikabeslagene mot 17 prosent i fjor. Også mengdene er noe større enn i fjor, men gjennomsnittlig styrkegrad ser ut til å være lik, sier SolvikDet er beslaglagt 24,4 kg heroin fordelt på 789 beslag. Kvantumet er relativt lite sett i et tiårsperspektiv. Antall beslag har vært økende de siste par årene, og i 2020 er det en økning på 15 prosent sammenlignet med 2019.


Det er registrert enkelte heroinbeslag med svært høy styrkegrad (40-63 prosent). Det vil si at stoffet er tre – fire ganger mer potent enn de typiske heroinbeslagene, og ved bruk er det en betydelig fare for overdoser og dødsfall. Styrkegraden i analyserte beslag varierer fra 2 til 63 prosent. Gjennomsnittet er 15 prosent og har ligget stabilt over flere år.Aktuell link