februar 04

Torsdag: Hvilke koronaregler gjelder for Fredrikstad nå?


Her får du oversikt over hvilke bestemmelser og anbefalinger som gjelder for Fredrikstad fra og med 05.02.21.


Som hovedregel gjelder nasjonale regler og råd, men kommunen kan stramme inn med lokale forskrifter når det vurderes som nødvendig beskriver kommunen på sine nettsider:Smittetrenden i Fredrikstad de siste ukene har vært nedadgående. På grunn av utbrudd av mutert virus i Halden, med forgreininger til andre kommuner i regionen er imidlertid situasjonen fortsatt noe uavklart og krevende. Fredrikstad er derfor til og med 10. februar omfattet av regler i et eget kapittel (kap. 5 D) i den nasjonale covid-19-forskriften.


Vedtok

For å begrense virusets mulighet til å spre seg, vedtok formannskapet i Fredrikstad kommune torsdag 4. februar i tillegg også en lokal forskrift med koronatiltak for Fredrikstad, gjeldende til og med 19. februar.


Her får du oversikt over hva som gjelder for Fredrikstad av lokale nasjonale råd og regler nå:


Arbeid og hjemmekontor


Arrangement og sammenkomst


Butikker og servering


Idrett og fritid


Munnbind


Reise og kollektiv


Skole og barnehage


Sykehjem og institusjoner

—-


Aktuell link | Fredrikstad kommune