februar 05

Enklere besøksrutiner for vaksinerte beboere i sykehjem


De aller fleste av landets sykehjemsbeboere er nå vaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endrer derfor flere av rådene for besøk i sykehjem opplyser FHI i en oppdatering:


Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid. Når en stor andel av sykehjemsbeboerne nå er vaksinerte, kan det lettes på noen av tiltakene. Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke helt da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Beboere og pårørende bør informeres om dette.


Endringer

En gledelig endring er at vaksinerte beboere igjen kan ha nærkontakt med noen av sine nærmeste. Nå kan fellesområder brukes til besøk hvis det er mulig å holde minst én meters avstand til andre. Det vil ikke alltid være nødvendig å avtale besøk på forhånd og antall besøkende vil kun være begrenset av nasjonale eller lokale anbefalinger. Det gjelder også i områder med høy smitterisiko.


Det oppfordres også til å legge til rette for at tjenester som er viktige for beboernes fysiske eller mentale helse, kan gjennomføres.


Noen uvaksinerte beboere kan ha behov for å skjermes mer enn de vaksinerte beboerne. Nærmere beskrivelse av dette finnes i de oppdaterte rådene.
Smittevernråd i sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner vil bli oppdatert og publisert fortløpende.aktuell link | FHI