februar 06

Ønsker pensjon fra første krone velkommenFoto via Parat / V. Daler


Parat-leder Unn Kristin Olsen sier pensjon fra første krone har vært en kampsak i mange år. Hun viser blant annet til streiken i sykehusene fra 2019, der Parat sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner vant frem i Rikslønnsnemda og fikk rett til pensjonsopptjening for dem med under 20 prosent stilling.


Olsen sier pensjon fra første krone også var den viktigste saken som ble løftet frem under Parats landsmøte tilbake i 2018.


– Pensjon er utsatt lønn og en viktig sak for alle arbeidstakere i kortvarige stillinger og for alle med deltidsjobber. I 2018 håpet vi at Krf skulle vinne frem med denne saken i forhandlingene med regjeringen. At dette nå kommer på plass i forhandlingene mellom Frp og regjeringen er ikke mindre gledelig, sier Parat-lederen i en melding:


Hun mener pensjon fra første krone kan gi nærmere én million nordmenn bedre pensjon.


– Slik det er i dag må mange tjene minst grunnbeløpet i folketrygden som er over 100 000 kroner før du får pensjonsopptjening. Pensjon fra første krone vil særlig komme unge, studenter, kvinner og arbeidstakere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode. Spesielt gjelder dette innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet, sier Olsen.


Parat-lederen sier pensjon fra første krone bidrar til at det alltid skal lønne seg å jobbe.


– Opptjening av pensjon fra første krone bidrar til et mer anstendig arbeidsliv, sier Olsen.