februar 08

Avlysing av eksamen: – Eneste fornuftige å gjøre


– Det er bra at statsråden nå avklarer at det ikke blir skriftlig eksamen i år. Det er det eneste fornuftige å gjøre i et år der elevene har fått så ulikt grunnlag for å ta eksamen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen.Kunnskapsminister Guri Melby orienterte på en pressekonferanse 8. februar om beslutningen om at skriftlig eksamen avlyses.


Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for vg3. Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål gjennomfører eksamen som normalt, mens muntlig-praktisk og praktiske eksamener avlyses for alle elever.
Jacobsen understreker at det er et viktig prinsipp for eksamen at den skal være lik og rettferdig for elevene.


– Fordi det har vært, og fortsatt er, så store variasjoner i tilbudet til elevene, er det en riktig vurdering å avlyse eksamen. Det har vært, og er, ulikheter i opplæringstilbudet som gjør at det langt fra er alle elever som har det samme grunnlaget for en slik eksamen nå, sier fylkesråden via Viken fylkeskommunes nettsider:


Viktig at avklaringen kom nå

– Det er bra at en slik avgjørelse kom så tidlig som mulig, slik at skolene får lagt planer for en undervisning uten eksamen og skape et godt grunnlag for å kunne sette standpunktkarakterer.
Det blir viktig å sørge for en god og riktig vurderinger gjennom standpunktkarakterene, og legge til rette for et best mulig grunnlag for videre studier eller jobb, sier Siv Henriette Jacobsen.


Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.

Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.


Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.

Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.

Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.aktuell link | Viken fylkeskommune