februar 09

Viderefører koronatiltak


Viderefører tiltak for Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet, med noen unntak


Smittesituasjonen er uoversiktlig, og det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter. Derfor videreføres i stor grad tiltakene som skal begrense smittespredningen i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet. Nordre Follo og Ås flyttes fra ring 1 til ring 2, og får noen lettelser i tiltaksnivået. Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby tas ut av ordningen med forsterkede nasjonale tiltak.– Smittesituasjonen er uoversiktlig og i rask utvikling. Det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Derfor videreføres tiltakene i stor grad, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Oslo-regionen er preget av stor intern mobilitet, gjennom arbeid, barn og unge i skole og fritidsaktiviteter og mye bruk av kollektivtransport. Dette øker risikoen for smittespredning.
Letter tiltakene i Nordre Follo og Ås

I Nordre Follo og Ås har de nå god kontroll på smittesituasjonen, og de flyttes fra ring 1 til ring 2.
– Dette betyr at Nordre Follo og Ås fra 11. februar blant annet kan åpne treningssentrene for personer som er bosatt i kommunene. Det er heller ikke lenger forbud mot å gjennomføre arrangementer, sier Høie.
Alle de berørte kommunene deltok 8. februar på møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og ga innspill om ønsket tiltaksnivå i egen kommune.
Disse reglene gjelder fra og med 11. februar til og med 17. februar 2021:


Ring 1 (med tiltaksnivå C: Ganske høyt tiltaksnivå)
Oslo, Halden, Sarpsborg.

Oslo har over tid hatt høyt smittepress og blir værende på tiltaksnivå C. Halden og Sarpsborg blir også værende på dette tiltaksnivået, siden det er kort tid siden utbruddet i Halden og smittesituasjonen ikke er helt avklart.


Ring 2 (med tiltaksnivå D: Noe forhøyet tiltaksnivå)


Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Indre Østfold, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Råde, Skiptvet, Våler, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Rælingen, Nittedal.

Smittesituasjonen vurderes å være under kontroll i Nordre Follo og Ås. Disse kommunene flyttes derfor fra ring 1 til ring 2.

Følgende kommuner blir ikke lenger en del av ordningen med nasjonale forsterkede tiltak: Enebakk, Nesodden, Frogn, Vestby.

Flere omkringliggende kommuner har over tid hatt lite smittepress og opplever selv å ha god kapasitet på smittesporing og høy etterlevelse av smittevernstiltak. Disse kommunene tas derfor ut av forskriften og kan i stedet fatte lokale, forsterkede vedtak ved behov.


Mer om ring 1 og ring 2

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.


«Ring 1-kommuner» er utbruddskommunen og kommuner med tilknytning til utbruddet eller som har mye kontakt med utbruddskommunen.
«Ring 2-kommuner» er de kommunene som ligger i randsonen av «ring 1-kommunene», og som også har behov for å iverksette tiltak raskt som følge av utbruddet.


Ring 1 og ring 2 er kun geografiske betegnelser. Hvilket tiltaksnivå som velges for ring 1 og ring 2 er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er fire tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er A (særlig høyt tiltaksnivå), B (høyt tiltaksnivå), C (ganske høyt tiltaksnivå) og D (noe høyt tiltaksnivå).


Her finner du oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.