februar 23

Fullvaksinert beboer fikk korona


En beboer på Fjeldberg sykehjem i Fredrikstad som var fullvaksinert 5. februar, fikk søndag påvist mutert koronavirus. Det opplyser kommunen på sine nettsider:


Alle de øvrige beboerne på avdelingen Fjeldberg er fullvaksinert og har testet negativt. Sju ansatte er smittet.


– Vaksinene beskytter i stor grad mot alvorlig sykdom og død, men det er foreløpig lite data om smittespredning. Man kan bli smittet selv om man er fullvaksinert, men det blir da som oftest et mildt sykdomsforløp, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug i Fredrikstad kommune.


– Vi har over noe tid sett at antall sykehusinnleggelser og dødsfall relatert til korona har gått ned. Dette tror vi kan knyttes til at personer i i risikogrupper er vaksinert, tilføyer Storhaug.
Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef omsorgssentre, forteller at det er satt inn tiltak ved Fjeldberg.


– 21 ansatte er i karantene med sine husstandsmedlemmer. Sykehjemmet har stengt for besøk. Testing gjennomføres av alle ansatte og beboere hver tredje dag. Sykehjemmet følger smittevernreglene om avstand og bruk av smittevernutstyr ved alle nærkontakter. Fra før av har sykehjemmet forsterket renhold av blant annet kontaktpunkter, opplyser Kopperud.


På Fredrikstad kommunes ni sykehjemmene er nå de fleste vaksinert. Beboerne har fått vaksinene som egner seg godt for eldre, BioNTech/Pfizer og Moderna.


—-

aktuell link | Fredrikstad kommune