februar 23

Politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid i alle tre tettstedskategorier i 2020Politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid i alle tre tettstedskategorier i 2020, men det er lokale variasjoner mellom politidistriktene. Det viser målingen av 18 853 registrerte hasteoppdrag i 2020.Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet. Det stilles kun krav til responstid for hasteoppdrag hvor det vurderes som påkrevd med umiddelbar respons fra politiet. De nasjonale resultatene for 2020 viser at politiet samlet sett innfrir kravene til responstid i alle tettstedskategoriene opplyser Politidirektoratet i en artikkel:− Politiet skal komme raskt til stedet ved alvorlige hendelser, og det er gledelig at vi samlet sett innfrir kravene som er satt til responstid for hasteoppdrag, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.


Ulike krav til responstid

Politidistriktene er ulike både når det gjelder geografi og befolkningstetthet. Det er ikke rimelig å forvente at politiet skal ha lik responstid i alle områder i landet uavhengig av befolkningstetthet. I noen områder er det svært spredt bebyggelse og det vil ikke være hensiktsmessig å ha patruljerende politi overalt til enhver tid. Det stilles derfor ulike krav til responstid i de tre tettstedskategoriene. Kravene sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 prosent av hasteoppdragene.


•I tettsteder med over 20 000 innbyggere ble det til sammen registrert 9 086 hasteoppdrag i 2020. Kravet er at responstiden skal være 11 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.


•I tettsteder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere ble det til sammen registrert 2 847 hasteoppdrag i 2020. Kravet er at responstiden skal være 19 minutter eller bedre for 80 prosent av hasteoppdragene.


•I tettsteder med under 2 000 innbyggere ble det til sammen registrert 6920 hasteoppdrag i 2020. Kravet er at responstiden skal være 30 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.


Forskjeller mellom politidistriktene

Resultatene viser at de nasjonale kravene innfris i alle tettstedskategoriene, men at det er lokale variasjoner mellom politidistriktene. Tre politidistrikt innfrir kravet i alle tettstedskategoriene, to av politidistriktene innfrir kravet i to av tettstedskategoriene, fem politidistrikt innfrir i en av tettstedskategoriene og to distrikt innfrir ikke kravene i noen av tettstedskategoriene i 2020.


− Måling av responstid gir viktig kunnskap inn i arbeidet med å evaluere og utvikle politiets operative tilgjengelighet i oppdrag der det er akutt behov for hjelp. Fremover blir det viktig å fortsette å jobbe målrettet sammen med politidistriktene med å innfri kravene som er satt for responstid, avslutter Vangen.


I denne rapporten (449 kB pdf) kan du se alle resultatene fordelt på politidistrikt og tettstedskategori.


Om responstid

Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er på stedet. Det er kun stilt krav til responstid for hasteoppdrag. Det vil si ekstraordinære hendelser, hendelser der liv er direkte truet og/eller der det er umiddelbart behov for innsats fra politiet.


Med utgangspunkt i tettstedsdefinisjonene til Statistisk sentralbyrå (SSB) er det stilt ulike krav til responstid i tre ulike tettstedskategorier ut i fra befolkningstetthet. De tre kategoriene er tettsteder med over 20 000 innbyggere, tettsteder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere, samt tettsteder med under 2000 innbyggere og øvrige områder.


Det er stilt krav til 80 prosent av hasteoppdragene per tettstedskategori. Det vil si at kravet som er satt til responstid sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 prosent av hasteoppdragene.


Oppdragene som presenteres er registrerte hasteoppdrag og ikke det totale antall oppdrag i politiet. Hasteoppdragene har de siste årene utgjort rundt to-tre prosent av alle politiets oppdrag. Krav og resultater er presentert i hele minutter.