februar 24

Flere enn de testpliktige tester seg på grensa. Svinesund og..


Foto via Politiet

Flere enn de testpliktige tester seg på grensa

Svært få, om noen, av de som er pliktige til å Covid-teste seg ved innreise til Norge lar være å gjøre det. Det viser en telling på grensen som politiet har utført. Tallene viser derimot at flere som ikke var testpliktige likevel testet seg opplyser Politidirektoratet i en artikkel:– Dette viser at reisende tar ansvar for å redusere smittespredning og tester seg på grensen, sier stabssjef i Politidirektoratet, Lars Aune. Tellingen ble gjennomført 14.-17. februar på fire utvalgte grenseoverganger med stor trafikk. Totalt passerte 5908 reisende grensen disse dagene.


Ved samtlige grenseoverganger var det flere som testet seg enn de som var testpliktige. På Gardermoen ankom 1874 personer med testplikt og 366 uten testplikt, men 1887 personer testet seg på teststasjonen. Ved grenseovergangen på Mangnormoen (Rv2) var det 50 ikke -testpliktige som testet seg.


– Dette tyder på at det ikke er stort omfang av testunndragelse. Vi kan ikke utelukke at det finnes enkelte unntak, men i all hovedsak fremstiller seg de testpliktige for testing, sier Aune.


Han mener undersøkelsen viser at det er god kontroll på de reisene.

– Samarbeidet mellom alle aktørene som har en rolle på grensen er bra, og koordineringen mellom politiet og teststasjonene fungerer, sier han.


De fire grenseovergangene hvor tellingen ble gjennomført var:

Oslo lufthavn Gardermoen (2240), E6 Nye Svinesund (1196), E18 Ørje (1050) og Rv2 Magnormoen (1422). Antall reisende i parentes.