februar 27

Engelsk virusvariant dominerer i Oslo og Viken


Den engelske virusvarianten utgjør nå trolig mellom 50–70 prosent av alle tilfellene i Oslo, og i overkant av 50 prosent i Viken, viser nye analyser fra Folkehelseinstituttet.

– Dette gjør situasjonen spesielt i Oslo utfordrende, og det er viktig med gode, raske og treffsikre tiltak for å få kontroll og få smitten ned. Dette stiller nå store krav til kommunene og deres reaksjonsevne, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg i en artikkel:


FHI har gått gjennom antall tilfeller i Oslo med prøvedato for 2021. Fra og med 20. januar har FHI og de mikrobiologiske laboratoriene analysert en betydelig mengde med prøver fra Oslo med både PCR variant-screening (laboratoriemetoden for påvisning av enkelte kjente mutasjoner, som den engelske varianten) og sekvensering (kartlegging av hele genomet til viruset som fanger opp både kjente og nye mutasjoner og varianter) for virusvarianter.


PCR variant-screening blir nå utført av flere ulike laboratorier og resultatene fra disse blir meldt inn til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Helgenomsekvensering blir utført av FHI og enkelte andre laboratorier, og blir gjort for en del av de positive prøvene.


Økning i januar og februar

72 prosent av alle prøver fra tilfeller påvist med covid-19 i Oslo tidsrommet 20. januar til 23. februar har blitt analysert. I denne perioden estimerer vi at andelen av den engelske varianten i Oslo har økt fra 8 prosent til cirka 50 prosent for alle meldte tilfeller. Dette baserer seg på analyserte prøver hvor andelen av den engelske varianten har vært økende, fra 18% den 20 januar til 90 % den 23 februar.


– Det er tydelig at den engelske varianten nå er den dominerende varianten i Oslo og Viken, og vi estimerer at den utgjør mellom 50–70 prosent av alle tilfellene av koronavirus i Oslo, sier Camilla Stoltenberg.


Dominerer også i Viken fylke

For Viken fylke er prøver fra 43 prosent av alle tilfellene i tidsrommet 25. januar til 23. februar analysert. I denne perioden har andel av den engelske varianten økt fra 8 prosent til cirka 46 prosent for alle meldte tilfeller, og fra 21 prosent til cirka 80 prosent av alle analyserte prøver.


Også for Viken fylke er det tydelig at den engelske varianten nå er i ferd med å bli dominerende, og vi estimererat den utgjør i overkant av 50 prosent av alle tilfellene med koronavirus i Viken.


Viktig med rask håndtering

– Det er viktig å ta høyde for at den engelske varianten utgjør over halvparten av tilfellene for Oslo og kommuner som opplever utbrudd i Viken. Alle utbrudd bør nå håndteres med forsterket TISK, altså utstrakt testing, smittesporing og karantinering.


Vi har eksempler på at de mer smittsomme virusvariantene kan håndteres med rask og kraftig håndtering av utbrudd. Det kan likevel være noen kommuner som ikke klarer å få den samme kontrollen uten samtidig å ha mer generelle, kraftige tiltak. FHI bistår gjerne i disse vurderingene, sier direktør i FHI Camilla Stoltenberg.


—-

Aktuell link | FHI