februar 27

Jordras i Halden. En oppdatering..


Foto via Halden kommune


Grunnundersøkelser er blitt utført i området rundt raset. Det har ikke gitt noen nye funn.Grunnundersøkelsene i området gir ikke andre funn nå enn det som ble utført i forkant av utbedringsarbeidet. Det er erosjon fra Tista som er årsaken til at massene har sklidd ut opplyser Halden kommune i en artikkel :


Entreprenør vil i samråd med geotekniker starte opp arbeidet med å steinsette og sikre elvebredden kl. 09 lørdag morgen. Arbeidet vil pågå fra kl. 09 til 17 både lørdag og søndag. Spuntingen fortsetter når sikringsarbeidet er ferdigstilt. Det er Statens

Vegvesen som er veieier og eier av prosjektet på byggepromenaden. Spunting vil si at de setter stålplater 10 meter ned i bakken for å stabilisere jordmassene


Området er sperret av og publikum må respektere dette av hensyn til egen sikkerhet.
Fredag ettermiddag ble de evakuerte samlet til et møte på Thon hotel. Der fikk de oppdatert informasjon om utviklingen av situasjonen, og muligheten til å stille spørsmål til representanter fra kommunen.


De evakuerte vil bli på Thon over helgen og det blir et nytt informasjonsmøte søndag ettermiddag hvor de blir oppdatert om arbeidet og fremdriften.


—-

Aktuell link | Halden kommune