februar 28

9 av 10 besto Statsborgerprøven i Viken


–Økningen i antall avlagte Statsborgerprøver i 2020 kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, sier sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.I 2020 besto 88 prosent av kandidatene i Viken Statsborgerprøven. Resultatene for hele landet viser at 88 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2020 opplyser Kompetanse Norge i en melding:


I løpet av fjoråret var det totalt 8972 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom (se tabell).   


–  Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode. Vi er glade for at mange tok Statsborgerprøven selv om 2020 var et vanskelig år. Det er også gledelig at så mange bestod prøven under pandemien, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.  


Tallet på personer som avla Statsborgerprøve i 2020 økte med over 2700 personer sammenlignet med i 2019.  


–Økningen i antall avlagte Statsborgerprøver i 2020 kan være et resultat av at det ble åpnet for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020, sier Skule.    


Digital kunnskapsprøve  

Kompetanse Norge utvikler prøven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.  

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.  

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk. 98 prosent av kandidatene tok prøven på bokmål i 2020.  

Resultater på Statsborgerprøven i 2020, kommuner i Viken