februar 28

Post i butikk fyller 20 år 1. mars


Foto via Posten


For 20 år siden åpnet Posten de første 18Post i butikk. Dette var Postens første svarpå Internett og en ny digital tid. I 2020 hadde Post i butikk 35 millioner kundebesøk og leverte ut 29 millioner pakker.


Åpningen av de første Post i butikkene 1. mars 2001 markerte starten på en ny digital tid og store omstillinger. Posten hadde lenge sett at grunnlaget for egendrevne postkontor ville reduseres med fallende brevvolumer. Å samarbeide med dagligvarebutikker ble løsningen for å opprettholde et godt servicetilbud til kundene og øke tilgjengeligheten.

Vel 800 postkontor landet rundt har siden år 2001 blitt erstattet med vel 1 300 Post i butikk opplyser Posten i en melding:Kundenes behov er endret fra tidligere da det å kjøpe frimerker, sende brev og utføre banktjenester var viktigst. Ikke minst var postkontoret en hjørnestensbedrift og lokal møteplass.
– Endringene møtte protester for 20 år siden, men i dag er Post i butikk en suksess, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.Tilfredse kunder

I dag kommer kundene først og fremst for å hente eller sende pakker. I 2020 kunne Post i butikk vise til rekordbesøk med 35 millioner kunder. De fleste kom for å hente pakker fra e-handel og det ble levert ut over 29 millioner pakker. I tillegg kommer postbokskunder og kunder som kjøper blant annet frimerker og konvolutter.


Kundemålinger* viser at ni av ti kunder er godt fornøyd med Post i butikk.

I 2021 planlegger Posten å starte oppgradering av interiør og butikk-løsning i Post i butikk. Hensikten er å gjøre det enklere for kundene å finne og bruke Postens ulike tjenester og fleksible løsninger.

Bursdagen feires med kake

20-års jubileet feires med kake til butikkansatte ved de 18 første Post i butikk.

Butikkjedene NorgesGruppen og Coop har vært med på Post i butikk fra starten. I dag har Posten avtaler med butikker fra flere butikkjeder, hvorav de fleste er fra Coop, NorgesGruppen, Rema 1000 og Bunnpris.
*Seeyou AS 2019.


Antall servicepunkter:

Per 1. mars 2021 har Posten utvidet servicenettet til 1 615 punkter med ulike konsepter:

Post i butikk1 306
Postkontor 27
Bedriftssenter 8
Posten pakkeutlevering 271
Postpunkt 3
I tillegg kommer pakkeautomater som Posten skal utplassere på 1 000 steder i løpet av 2021.