mars 01

Politiet styrker innsatsen mot trusler og hatefulle ytringer


Politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto via Politiet


Frem mot stortings- og sametingsvalget den 13. september vil politiet styrke innsatsen for å beskytte demokratiet og ytringsfriheten. Gjennom tilstedeværelse og dialog, både i det fysiske og digitale rom, skal politiet bidra til forebygging av hatefulle ytringer og trusler som rammer politikere og andre samfunnsdebattanter.
− Til høsten er det valg til Stortinget og Sametinget og det vil bli økt politisk aktivitet sentralt og lokalt. Politiet har et ansvar for å verne mot det som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet, og gjøre det vi kan for at valgkamp og politiske arrangementer kan avvikles trygt.

Dette innbefatter også å forebygge at politikere eller andre samfunnsdebattanter utsettes for hatefulle ytringer og trusler, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en artikkel:


Tøffere debattklima

Mange som engasjerer seg i samfunnsdebatten opplever at debattklimaet er i ferd med å bli hardere. Dette kan føre til at flere vegrer seg for å delta i den offentlige samfunnsdebatten, eller ikke ønsker å ta belastningen ved å stille seg til disposisjon til folkevalgte verv.


− Negative ytringer i sosiale medier eller i kommentarfelt på ulike nettsider rettes i mange tilfeller mot politikere og andre samfunnsdebattanter. Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Likevel vil noen ytringer kunne være hatefulle eller truende og rammes av straffeloven. Det er viktig at politiet følger opp de riktige sakene på en god måte. Samtidig er det viktig for politiet å ha en god dialog med de som rammes for å bidra til trygghet, understreker Bjørnland.


Koordinert innsats

Politidirektoratet har sendt ut nasjonale føringer for å sikre en enhetlig innsats.


− Gjennom en koordinert innsats skal politiet bidra til at den demokratiske debatten kan gjennomføres trygt, og innenfor rammen av ytringsfriheten. Vi skal sette inn nødvendige trygghetstiltak rundt valgarrangementer, sikre forebyggende oppfølging blant annet gjennom forebyggende samtaler, og straffeforfølge der det er nødvendig, sier Bjørnland.


Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har et særskilt ansvar for å etterforske trusler mot regjeringsmedlemmer, stortingspolitikere og sentralstyremedlemmer i de politiske ungdomspartiene.


− En viktig satsning i politiet er at vi skal jobbe mer forebyggende, alene og sammen med andre. Forebygging er politiets hovedstrategi. Å beskytte demokrati og ytringsfrihet er noe vi som samfunn må ta grep om sammen, avslutter Bjørnland.

—-

Aktuell link | Politidirektoratet